Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Văn Hoá học | Ho Chi Minh City University of Culture

Văn Hoá học là một ngành khoa học được hình thành trên vùng tiếp giáp của các tri thức xã hội, nhân văn về con người và xã hội, nhằm nghiên cứu văn hoá như một chỉnh thể toàn vẹn và như một chức năng đặc biệt. Ngành Văn hóa học trang bị những kiến thức cơ bản giúp sinh viên tiếp cận công việc đạt hiệu quả như mong muốn.

Văn Hóa học

Tìm kiếm trường ĐH và cao đẳng

Tìm kiếm trường ĐH và cao đẳng

Tháng 8 Tháng 7

– Đối tượng tuyển sinh: theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo

CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

– Tên chương trình: Chương trình khung
– Trình độ đào tạo: Đại học

– Ngành huấn luyện và đào tạo : Văn hóa học Mã số : 52220340

– Chuyên ngành đào tạo và giảng dạy : Truyền thông Văn hóa

– Loại hình giảng dạy : Chính qui

Nội dung chương trình

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Văn Hoá học

1.1. Mục tiêu

Đào tạo cử nhân khoa Văn Hóa học chuyên ngành Truyền thông Văn hóa có phẩm chất và thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức điều tra và nghiên cứu, quản trị, tổ chức triển khai hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo trên nền tảng văn hóa .

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Về kiến thức và kỹ năng :

Sinh viên chuyên ngành Truyền thông Văn hóa sau khi ra trường :

– Có kiến thức và kỹ năng về những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh .

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn tương thích với chuyên ngành Truyền thông Văn hóa .

– Có kỹ năng và kiến thức nền tảng về văn hóa học và văn hóa Việt Nam ; về khoa học truyền thông online ; về mối liên hệ tương tác giữa tiếp thị quảng cáo và văn hóa .
– Nắm vững đường lối, chủ trương, pháp lý nhà nước về nghành nghề dịch vụ văn hóa và tiếp thị quảng cáo .

– Nắm vững phương pháp luận khoa học và hệ chiêu thức nghiên cứu và điều tra những ngành văn hóa, thông tin và truyền thông online .

– Nắm vững triết lý nâng cao trong việc quản trị, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo trên nền tảng văn hóa .

1.2.2. Về kỹ năng và kiến thức :

+ Kỹ năng trình độ ( kỹ năng và kiến thức cứng ) :

– Kỹ năng nghiên cứu và điều tra, hoạch định kế hoạch, thiết kế xây dựng kế hoạch tiếp thị quảng cáo có văn hóa và trên nền tảng văn hóa .

– Kỹ năng quản trị nhà nước và quản lý sự nghiệp những hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo .

– Kỹ năng tổ chức triển khai tiến hành, thực thi kế hoạch, dịch vụ và loại sản phẩm tiếp thị quảng cáo trên nền tảng văn hóa .

– Kỹ năng nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận, đánh giá và thẩm định những chương trình, hoạt động giải trí, dịch vụ mẫu sản phẩm tiếp thị quảng cáo .

+ Kỹ năng hỗ trợ ( kỹ năng và kiến thức mềm ) :

– Kỹ năng viết

– Kỹ năng tiếp xúc, đàm phán, thuyết phục .

– Kỹ năng thuyết trình, nói trước công chúng

– Kỹ năng thao tác độc lập và thao tác nhóm .

– Kỹ năng thích ứng, phát minh sáng tạo trong việc làm .

1.2.3. Ngoại ngữ – tin học

– Ngoại ngữ : Tiếng Anh tương tự TOEIC 500 hoặc IELTS 5,0 hoặc TOEFL iBT 60 .

– Tin học : trình độ A và có một trong những chứng từ về đồ họa ( Corel, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ) ; hoặc dàn trang ( Adobe Indesign ) ; hoặc dựng phim ( Adobe Premiere, Final cut pro )

1.2.4. Về thái độ :

– Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tác phong công nghiệp, năng động .

– Có khát vọng góp sức, biết phối hợp hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ và tân tiến bản thân với quyền lợi của hội đồng, dân tộc bản địa .

1.2.5. Nơi thao tác và vị trí thao tác sau khi tốt nghiệp

+ Vị trí thao tác :

Cử nhân Truyền thông Văn hóa hoàn toàn có thể đảm nhiệm những vị trí sau :

– Chuyên viên phòng / ban tính năng của những cơ quan quản trị nhà nước và những đơn vị chức năng sự nghiệp ngành Văn hóa, tin tức – Truyền thông và những ngành có tương quan .

– Chuyên viên quản trị của những công ty tiếp thị quảng cáo hoặc hoạt động giải trí truyền thông online của những công ty khác .

– Chuyên viên tác nghiệp như tổ chức triển khai sự kiện, PR, quảng cáo, marketing, … của những cơ quan, doanh nghiệp tiếp thị quảng cáo .

– Chuyên viên nghiên cứu và điều tra ở những TT điều tra và nghiên cứu, viện nghiên cứu và điều tra về ngành nghề dịch vụ văn hóa xã hội .

+ Nơi thao tác sau khi ra trường :

– Cơ quan quản trị nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin truyền thông online .

– Cơ quan thông tấn .

– Các viện nghiên cứu và điều tra thuộc nghành nghề dịch vụ truyền thông online và văn hóa .

– Các doanh nghiệp tiếp thị quảng cáo như : công ty sản xuất chương trình truyền hình, công ty quảng cáo, công ty tổ chức triển khai sự kiện, công ty điều tra và nghiên cứu thị trường, phòng PR và quảng cáo của những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ thuộc mọi ngành nghề, …

1.2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Cử nhân Văn hóa học chuyên ngành Truyền thông Văn hóa hoàn toàn có thể liên tục điều tra và nghiên cứu để nhận những học vị cao hơn như thạc sĩ, tiến sỹ ngành Văn hóa học, Quản lý văn hóa, Báo chí – Truyền thông, Truyền thông Văn hóa … và những ngành gần khác ở trong và ngoài nước .

2. Thời gian huấn luyện và đào tạo ngành Văn Hoá học

Thực hiện theo quy định huấn luyện và đào tạo hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ ( kèm theo Quyết định số 43 / QĐ-BGDĐT, ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục – Đào tạo ) .

3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa ngành Văn Hoá học

Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học gồm 130 tín chỉ ( gồm có 8 tín chỉ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ), 4 tuần giáo dục quốc phòng, 75 tiết giáo dục sức khỏe thể chất, 16 tuần thực tập .

3.1. Kiến thức giáo dục đại cương : 40 tín chỉ + 4 tuần giáo dục quốc phòng + 75 tiết giáo dục sức khỏe thể chất .

3.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp : 90 tín chỉ

– Kiến thức cơ sở ngành : 15 tín chỉ

– Kiến thức ngành chính : 28 tín chỉ

– Kiến thức chuyên ngành : 49 tín chỉ

– Thực tập nghề nghiệp : 16 tuần

– Khóa luận cuối khóa : 8 tín chỉ ( gồm có trong 48 tín chỉ kỹ năng và kiến thức chuyên ngành ) .

4. Đối tượng tuyển sinh

– Đối tượng tuyển sinh : theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

– Môn thi tuyển : Khối C ( Văn học, Lịch sử, Địa lý ) .

Khối D1 ( Văn, Toán, Ngoại ngữ ( Anh văn ) .

5. Qui trình đào tạo và giảng dạy, điều kiện kèm theo tốt nghiệp ngành Văn Hóa học

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

6. Thang điểm : 10/10 hoặc A, B, C, D, F

7. Nội dung chương trình :

A. phần Kiến thức đại cương: 40 tín chỉ

STT Mã họcphần Tên học phần Tín chỉ
DDC01 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 tín chỉ
DDC02 Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 tín chỉ
DDC03 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 tín chỉ
DDC04 Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN 3 tín chỉ
DDC05 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 tín chỉ
DDC06 Logic học đại cương 2 tín chỉ
DDC07 Tâm lý học 3 tín chỉ
DDC08 Xã hội học đại cương 2 tín chỉ
DDC09 Mỹ học đại cương 2 tín chỉ
10 DDC10 Lịch sử văn minh quốc tế 3 tín chỉ
11 DDC11 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 tín chỉ
12 DDC12 Đường lối Văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam 2 tín chỉ
13 DDC13 Phương pháp nghiên cứu và điều tra khoa học 2 tín chỉ
14 DDC14 Dân tộc học đại cương 2 tín chỉ
15 DDC15 Lịch sử tư tưởng Phương Đông và Việt Nam 2 tín chỉ
16 DDC19 Tiếng Việt thực hành thực tế 2 tín chỉ
17 DDC20 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 2 tín chỉ
18 DDC30 Môi trường và con người 2 tín chỉ
19 DDC34 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong điều tra và nghiên cứu 2 tín chỉ
20 DDC35 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất phần 1 2 tín chỉ
21 DDC36 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất phần 2 2 tín chỉ
22 DDC37 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất phần 3 2 tín chỉ
23 DDC38 Giáo dục đào tạo quốc phòng 7 tín chỉ
24 Ngoại ngữ : nộp chứng từ TOEIC 500 hoặc IELTS 5,0 hoặc TOEFL IBT 60 hoặc B2 chuẩn Châu Âu học kỳ 8

Xem thêm: Thời gian học ngành Quan hệ quốc tế trong bao lâu?

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp : 90 tín chỉ ( gồm có 8 tín chỉ viết khóa luận tốt nghiệp + 6 tín chỉ thực tập Å 12 tuần )

STT Mã họcphần Tên học phần Tín chỉ
I. Kiến thức cơ sở ngành : 17 tín chỉ
DVH01 Văn hóa học đại cương 2 tín chỉ
DVH02 Xã hội học văn hóa 2 tín chỉ
DQL15 Kinh tế học văn hóa 2 tín chỉ
DQL14 Chính sách văn hóa 2 tín chỉ
DVH05 Toàn cầu hóa và những yếu tố văn hoá đương đại 2 tín chỉ
DDT16 Phương pháp điền dã dân tộc bản địa học 2 tín chỉ
DVH06 Truyền thông và điều tra và nghiên cứu văn hóa 3 tín chỉ
DVH08 Tổ chức tăng trưởng hội đồng 2 tín chỉ
II. Kiến thức ngành : 26 tín chỉ
DVH16 Di sản văn hóa Việt Nam 2 tín chỉ
DVV05 Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam 2 tín chỉ
DVH12 Các vùng văn hóa Việt Nam 3 tín chỉ
DTT04 Văn hóa Việt Nam trong toàn cảnh văn hóa ĐôngNam Á 2 tín chỉ
DTT05 Nghệ thuật học ( âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật ) 4 tín chỉ
DTT06 Cơ sở lý luận truyền thông online 3 tín chỉ
DTT07 Marketing cơ bản 3 tín chỉ
DTT08 Truyền thông và tăng trưởng 2 tín chỉ
DTT09 Phương pháp điều tra và nghiên cứu truyền thông online 3 tín chỉ
10 DTT10 Tiếng Anh chuyên ngành Truyền thông Văn hóa ( cơbản ) 2 tín chỉ
III. Kiến thức chuyên ngành : phần bắt buộc 33 tín chỉ
DQX34 Truyền thông đa phương tiện 2 tín chỉ
DTT12 Truyền thông đại chúng 2 tín chỉ
DTT13 Văn bản tiếp thị quảng cáo 3 tín chỉ
DTT14 Ngôn ngữ tiếp thị quảng cáo 3 tín chỉ
DTT15 Pháp luật và đạo đức tiếp thị quảng cáo 2 tín chỉ
DTT16 Truyền thông tổ chức triển khai và doanh nghiệp 2 tín chỉ
DTT17 Truyền thông marketing 2 tín chỉ
DTT18 Truyền thông xã hội 2 tín chỉ
DTT19 Kinh tế truyền thông online 2 tín chỉ
10 DTT20 Quản trị truyền thông online 2 tín chỉ
11 DQX28 Xây dựng và quản trị dự án Bất Động Sản 2 tín chỉ
12 DQL25 Nghệ thuật thuyết trình 2 tín chỉ
13 DTT23 Kỹ thuật chụp ảnh, quay phim, hậu kỳ 5 tín chỉ
14 DTT24 Tiếng Anh chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa( nâng cao ) 2 tín chỉ
IV. Kiến thức chuyên ngành : phần tự chọn 8 tín chỉ ( sinh viên 1 trong 3 nhóm sau )
* Truyền thông doanh nghiệp
DTT25 Phương pháp tư duy phát minh sáng tạo 2 tín chỉ
DTT26 Kỹ thuật quảng cáo 2 tín chỉ
DTT27 PR ứng dụng 2 tín chỉ
DQX33 Tổ chức sự kiện 2 tín chỉ
DTT29 Truyền thông nội bộ 2 tín chỉ
DQX29 Gây quỹ và hỗ trợ vốn 2 tín chỉ
DTT31 Kỹ năng mềm 2 tín chỉ
DTT32 Thực hiện dự án Bất Động Sản tiếp thị quảng cáo doanh nghiệp 4 tín chỉ
* Phương tiện tiếp thị quảng cáo ( Media )
DTT33 Cảm thụ nghệ thuật và thẩm mỹ và nghiên cứu và phân tích tác phẩm nghệ thuật và thẩm mỹ 2 tín chỉ
DTT34 Công tác biên kịch 2 tín chỉ
DQL05 Điện ảnh đại cương 2 tín chỉ
DTT36 Biên tập ngữ cảnh và chương trình 2 tín chỉ
DTT37 Tổ chức sản xuất chương trình và phim 2 tín chỉ
DTT38 Nghệ thuật dẫn chương trình 2 tín chỉ
DTT31 Kỹ năng mềm 2 tín chỉ
DTT39 Thực hiện dự án Bất Động Sản về truyền thông online phát sóng hoặc 1 tácphẩm phim ngắn 4 tín chỉ
* Nghiên cứu Văn hoá và Truyền thông ( Media and Cultural studies )
DDT36 Giới và dân tộc bản địa trong truyền thông online 2 tín chỉ
DTT41 Phân tích diễn ngôn 2 tín chỉ
DTT42 Truyền thông chính trị 2 tín chỉ
DTT43 Truyền thông liên văn hóa 2 tín chỉ
DTT44 Truyền thông và nghiên cứu và điều tra văn hóa ( nâng cao ) 2 tín chỉ
DTT45 Truyền thông và những yếu tố xã hội đương đại 2 tín chỉ
DTT31 Kỹ năng mềm 2 tín chỉ
DTT46 Thực hiện dự án Bất Động Sản nghiên cứu và điều tra truyền thông online và văn hóa 4 tín chỉ

– Tự chọn : 8 tín chỉ ( chọn 8 tín chỉ trong 18 tín chỉ của một nhóm những môn học sau )
1. Nhóm 1 : Truyền thông doanh nghiệp

STT Mã họcphần Tên học phần Tín chỉ
1 DTT25 Phương pháp tư duy phát minh sáng tạo 2 tín chỉ
 2 DTT26 Kỹ thuật quảng cáo 2 tín chỉ
 3 DTT27 PR ứng dụng 2 tín chỉ
 4 DQX33 Tổ chức sự kiện 2 tín chỉ
 5 DTT29 Truyền thông nội bộ 2 tín chỉ
 6 DQX29 Gây quỹ và hỗ trợ vốn 2 tín chỉ
 7 DTT31 Kỹ năng mềm 2 tín chỉ
 8 DTT32 Thực hiện dự án Bất Động Sản tiếp thị quảng cáo doanh nghiệp 4 tín chỉ

2. Nhóm 2 : Phương tiện Truyền thông ( Media )

STT Mã họcphần Tên học phần Tín chỉ
DTT37 Tổ chức sản xuất chương trình và phim 2 tín chỉ
DTT38 Nghệ thuật dẫn chương trình 2 tín chỉ
DTT31 Kỹ năng mềm 2 tín chỉ
DTT39 Thực hiện dự án Bất Động Sản về truyền thông online phát sóng hoặc 1 tácphẩm phim ngắn 4 tín chỉ

3 Nhóm 3 : Nghiên cứu văn hóa và truyền thông online ( Media and Cultural studies )

STT Mã họcphần Tên học phần Tín chỉ
1 DDT36 Giới và dân tộc bản địa trong truyền thông online 2 tín chỉ
 2 DTT41 Phân tích diễn ngôn 2 tín chỉ
 3 DTT42 Truyền thông chính trị 2 tín chỉ
 4 DTT43 Truyền thông liên văn hóa 2 tín chỉ
 5 DTT44 Truyền thông và nghiên cứu và điều tra văn hóa ( nâng cao ) 2 tín chỉ
 6 DTT45 Truyền thông và những yếu tố xã hội đương đại 2 tín chỉ
 7 DTT31 Kỹ năng mềm 2 tín chỉ
 8 DTT46 Thực hiện dự án Bất Động Sản nghiên cứu và điều tra truyền thông online và văn hóa 4 tín chỉ

Tin liên quan

Ngành Quản trị sự kiện – Tuyển sinh

khoikhxh

Văn Bằng 2 Sư phạm Toán Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh 2022 – Cổng thông tin Tuyển sinh Sư phạm

khoikhxh

Danh sách các trường đại học quân đội tuyển nữ mới nhất

khoikhxh

Leave a Comment