Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Ngành quân sự cơ sở và Những điều nên biết!

Ngành quân sự cơ sở và Những điều nên biết!

Ngành quân sự cơ sở là gì ? Học ở đâu ? Học xong thao tác ở đâu ?

Ngành quân sự cơ sở và Những điều nên biết!

Khai giảng lớp học Ngành quân sự cơ sở. Ảnh: QDND.VN

Ngành quân sự cơ sở là gì? Học ở đâu ? Học xong làm việc ở đâu?

Rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến một số ngành trong quân đội và muốn thi vào để phục vụ trong quân đội nhưng không hiểu rõ học những ngành nào? Học ngành đó ra làm gì? Một trong những ngành được các bạn thắc mắc nhất đó là Ngành quân sự cơ sở. Vậy Ngành quân sự cơ sở là gì ? Học xong ra làm ở đâu ? 

Bắt đầu từ năm năm nay, một số ít trường quân đội mở tuyển mã ngành mới có tên Quân sự cơ sở. Ví dụ Trường Sỹ quan lục quân 1 tuyển Hệ Đại học NQSCS ( Khối C ) Điểm chuẩn : 15 điểm. Hệ Cao đẳng NQSCS ( Khối C ) Điểm chuẩn : 5.25 điểm.

Rất nhiều bạn muốn ĐK học vì so với mặt phẳng chung thì cả điểm hệ Đại học và Cao đẳng đều tương đối thấp, tương thích với sức học trung bình. Còn riêng năm 2019 Hệ Cao đẳng Ngành quân sự lấy điểm chuẩn với mức là : 10 điểm và Hệ Đại học Ngành quân sự cơ sở lấy điểm với mức là : 15 điểm. Ngoài 2 hệ Cao đẳng và Đại học còn Có Trung cấp ngành Quân sự cơ sở – Đây là hệ huấn luyện và đào tạo nguồn cán bộ được chính quyền sở tại địa phương cử đi học .

I. Ngành QSCS Đào tạo ở đâu ?

1. Trung cấp :

– Đào tạo tại những trường quân sự tỉnh .

2. Cao đẳng :

– Đào tạo tại những trường quân khu, Trường quân sự Bộ Tư lệnh hoặc trường sĩ quan lục quân 1, trường sĩ quan lục quân 2 link đào tạo và giảng dạy .

3. Đại học :

– Đào tạo tại Trường sĩ quan lục quân 1 và Trường sĩ quan lục quân 2.

II. Ngành QSCS là ngành gì ?

– Hiểu theo một các chính xác nhất Ngành quân sự cơ sở là ngành đào tạo cán bộ chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp, cao đẳng đến đại học ( Gọi chung là cán bộ chỉ huy trong lực lượng Dân quân tự vệ).

a. Loại hình giảng dạy : 

Chính quy tập trung (Sinh hoạt, huấn luyện nội trú tại trường tới khi kết thúc khóa học).
 Nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH), có bản lĩnh chính trị vững vàng;

Năng lực, trình độ chuyên môn tương đương sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên và trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước từ trung cấp trở lên; có kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ; góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

b. Hình thức huấn luyện và đào tạo :

Có 2 mô hình huấn luyện và đào tạo ngành quân sự cơ sở :

  • Loại hình đào tạo và giảng dạy chính quy tập trung
    • Chương trình giảng dạy chính quy tập trung, hoạt động và sinh hoạt giảng dạy nội trú tại trường đến khi kết thúc khóa học .
    • Đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Có bản lĩnh vững vàng và năng lượng cũng như trình độ trình độ tương tự với sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên có trình độ lý luận chính trị, quản trị nhà nước .
    • Có kiến thức và kỹ năng, kiến thức và kỹ năng để hoàn thành xong tốt trách nhiệm, góp thêm phần thiết kế xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp kiến thiết xây dựng nền hành chính tiên tiến và phát triển, tân tiến và nâng cao chất lượng hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sở .
  • Loại hình giảng dạy hệ vừa học vừa làm – Liên thông
    • Tùy vào hình thức giảng dạy và văn bằng được cấp mà thời hạn đào tạo và giảng dạy sẽ từ 18 – 48 tháng. Hình thức đào tạo và giảng dạy vừa học vừa làm chỉ vận dụng cho hệ liên thông, mỗi năm học từ 2 đến 3 kỳ, mỗi kỳ học tối thiểu 2 tháng. Thời gian giảng dạy hệ vừa học vừa làm phải dài hơn so với chương trình hệ chính quy từ nửa năm đến 1 năm .

Việc đào tạo trình độ ĐH ngành Quân sự cơ sở sẽ được thực hiện tại Trường ĐH Trần Quốc Tuấn và Trường ĐH Nguyễn Huệ. 2 trường này cũng sẽ liên kết đào tạo trình độ CĐ tại Trường Quân sự Quân khu 1,2,3,4, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trường Quân sự Quân khu 5,7,9.Riêng đào tạo Trung cấp QSCS được đào tạo tại các trường quân sự tỉnh. 

Việc tuyển sinh sẽ được thực hiện thông qua 3 hình thức: thi tuyển, cử tuyển và xét tuyển.

Ngành đào tạo:             QUÂN SỰ CƠ SỞ

Trình độ huấn luyện và đào tạo :         Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp

Thời gian đào tạo và giảng dạy :        4 năm,     3 năm,       2 Năm

 III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung :

Ngành Quân sự cơ sở trình độ ĐH huấn luyện và đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị xã ( sau đây gọi chung là cấp xã ) hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự của địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng và kiến thức và năng lượng tổng lực thực thi tốt chức trách, trách nhiệm của người Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, có năng lực tham mưu cho cấp ủy § ảng, chính quyền sở tại địa phương tiến hành tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm quốc phòng quân sự ở cơ sở và tuyên truyền hoạt động nhân dân thực thi tốt đường lối chủ trương của Đảng, chủ trương và pháp lý của nhà nước, trách nhiệm chính trị của địa phương .

2. Mục tiêu đơn cử :

a ) Kiến thức :

– Nắm vững những nội dung cơ bản lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin ; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; những môn về pháp lý ; quản trị nhà nước ; công tác làm việc đảng, công tác làm việc dân vận ở cơ sở .

– Biết nghiên cứu và phân tích về kỹ thuật, giải pháp bộ binh Dân quân tự vệ ; nội dung công tác làm việc quốc phòng, quân sự địa phương ; chức trách trách nhiệm của Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường thị xã ; thành thạo công tác làm việc tham mư ­ u, tổ chức triển khai, chỉ huy giảng dạy lực lượng dân quân tự vệ .

b ) Kỹ năng :

– Trực tiếp tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng, giáo dục chính trị, giảng dạy quân sự và phối hợp với những lực lượng đóng quân trên địa phận, tham gia đào tạo và giảng dạy lực lượng cán bộ, chiến sỹ dân quân ở cơ sở có chất lượng, hiệu suất cao.

Chỉ đạo, quản lý triển khai tổng lực trách nhiệm quốc phòng quân sự ở cơ sở, làm nòng cốt tổ chức triển khai thực thi những trách nhiệm : kiến thiết xây dựng làng, xã chiến đấu gắn với kiến thiết xây dựng cơ sở vững mạnh tổng lực, thực thi những trách nhiệm quản trị, tuyển quân, công tác làm việc dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và phối hợp với những lực lượng giữ vững không thay đổi chính trị ở địa phương .

– Tổ chức phối hợp hiệp đồng với công an và những ban, ngành, tổ chức triển khai, đoàn thể triển khai tốt đường lối quốc phòng toàn Dân, thế trận bảo mật an ninh nhân Dân ; chủ trương và pháp lý của Nhà nước, Luật quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, trách nhiệm chính trị, quốc phòng, quân sự của địa phương ở cơ sở nhằm mục đích giữ vững bảo mật an ninh chính trị, trật tự bảo đảm an toàn xã hội ; sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, Giao hàng chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền sở tại, tính mạng con người và gia tài của nhân dân ; tích cực, dữ thế chủ động trong tổ chức triển khai chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ tham gia phòng chống, khắc phục thiên tai ; sơ tán, cứu hộ cứu nạn, cứu nạn và những trách nhiệm đột xuất khác diễn ra trên địa phận theo đúng tính năng trách nhiệm .

– Tổ chức kiến thiết xây dựng và quản lý triển khai những kế hoạch về quốc phòng, quân sự ở cơ sở ; kế hoạch hoạt động giải trí chiến đấu trị an ; kế hoạch đào tạo và giảng dạy ; phòng chống thiên tai, dịch họa và công tác làm việc hoạt động quần chúng của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên .

– Có năng lực sử dụng máy tính ship hàng công tác làm việc văn phòng, quản lý số liệu nhiệm vụ theo mẫu biểu thống nhất ; điều tra và nghiên cứu những tài liệu tương quan trên mạng ; trong bước đầu hình thành cơ sở ngôn từ và những kỹ năng và kiến thức tiếp xúc cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc bản địa .

c ) Thái độ đạo đức :

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng ; trung thành với chủ với tiềm năng, lý tưởng của Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân ; có niềm tin vững chãi vào thắng lợi của sự nghiệp thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ; sẵn sàng chuẩn bị nhận và hoàn thành xong tốt những trách nhiệm được giao .

– Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chủ trương và pháp lý của nhà nước ; tích cực, nghĩa vụ và trách nhiệm, phát minh sáng tạo và quyết đoán trong công tác làm việc ; biết phát huy dân chủ, tôn vinh niềm tin đấu tranh phê và tự phê bình ; đoàn kết kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại cơ sở vững mạnh tổng lực .

– Có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị và đơn giản ; trung thực, thẳng thắn, uy tín với cấp uỷ, chính quyền sở tại và nhân dân địa phương .

d ) Về sức khỏe thể chất : Có sức khỏe phục vụ lâu dài trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.

3. Vị trí thao tác sau khi tốt nghiệp :

Học viên tốt nghiệp ngành quân sự cơ sở thao tác tại :

– Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị xã ;

– Có thể tăng trưởng lên những cương vị cao hơn của Đảng và chính quyền sở tại ở địa phương .

– Người tốt nghiệp học ngành quân sự cơ sở có đủ điều kiện kèm theo được liên tục giảng dạy trình độ cao hơn thuộc ngành nghề dịch vụ quốc phòng quân sự địa phương tại những nhà trường quân đội ; .

IV. CÁC CHUYÊN MÔN CHÍNH NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ 

1. Trung cấp lý luận chính trị – hành chính :

– Đây là học phần nằm trong thời hạn đào tạo và giảng dạy chuyên ngành quân sự cơ sở, Trường quân sự sẽ link với những trường Chính trị đào tạo và giảng dạy bổ trợ cho những học viên có thêm Bằng Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính .

2. Chuyên môn quân sự gồm có :

a. Chuyên môn quân sự cơ sở :

– Đào tạo theo phầnV. DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

b. Chuyên môn đào tạo sĩ quan dự bị :

– Sau khi kết thúc khóa học ngành quân sự cơ sở những học viên sẽ được phong hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị. Được trả 1 tháng lương quân hàm Thiếu úy ( Do ngân sách địa phương chi trả )

V. DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

 

1. Kiến thức giáo dục đại cương :

 

1 Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 5 Tin học đại cương
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 Ngoại ngữ
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 7 Toán ứng dụng
4 Dân tộc và tôn giáo    
 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp :

 

   

a ) Kiến thức cơ sở khối ngành

 

1 Quản lý Nhà nước và công tác làm việc hành chính ở cơ sở 3 Chức trách, trách nhiệm của Chỉ huy trưởng và Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị xã .
2 Đường lối quốc phòng, bảo mật an ninh đối ngoại 4 Tâm lý học xã hội trong hoạt động giải trí chỉ huy, quản trị
   

b ) Kiến thức cơ sở của ngành

 

5 Điều lệnh 8 Địa hình quân sự
6 Thể thao quân sự 9 Công tác Đảng công tác làm việc Chính tri
7 Kỹ thuật đánh gần 10 Công tác dân vận
   

c ) Kiến thức chuyên ngành

 

11 Kỹ thuật Súng Bộ binh ; Kỹ thuật Lựu đạn 17 Chiến thuật đại đội Bộ binh
12 Kỹ thuật Công binh 18 Chiến thuật Dân quân tự vệ trong trường hợp A2
13 Kỹ thuật Pháo, Cối, Súng máy phòng không 19 Công tác quốc phòng – quân sự địa phương ở cơ sở
14 Chiến thuật từng người ; Tổ Bộ binh Dân quân tự vệ 20 Xây dựng xã, phường, thị xã chiến đấu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện
15 Chiến thuật Tiểu đội Bộ binh Dân quân tự vệ 21 Chuyển trạng thái sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến
16 Chiến thuật Trung đội Bộ binh Dân quân tự vệ 22 Xây dựng kế hoạch diễn tập và thực hành thực tế diễn tập ở cơ sở xã, phường, thị xã

 NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC (KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP)

1 ) Quản lý Nhà nước và công tác làm việc hành chính ở cơ sở :

Xem thêm: 5 Yếu tố để trở thành sinh viên Quan hệ Công Chúng.

Nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về Quản lý hành chính Nhà n ­ ước ; Tổ chức cỗ máy hành chính Nhà nước ; Công vụ, Công chức ; Tổ chức, hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ; Công tác văn phòng và thống kê của chính quyền sở tại cấp xã ; Quản lý quốc phòng, bảo mật an ninh trật tự ; Quản lý kinh tế tài chính, kinh tế tài chính, đất đai, văn hoá, giao thông vận tải, hành chính, t ­ ư pháp của chính quyền sở tại cấp xã .

2 ) Đường lối quốc phòng, bảo mật an ninh đối ngoại :

Trang bị cho người học những nội dung quan điểm cơ bản của Đảng ta về quốc phòng, bảo mật an ninh đối ngoại. Nội dung gồm : Chiến tranh nhân dân Nước Ta bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ; sự hình thành và tăng trưởng của nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự Nước Ta ; phòng chống kế hoạch “ Diễn biến hoà bình ”, bạo loạn lật đổ ; tích hợp kinh tế tài chính với quốc phòng ; phối hợp hoạt động giải trí đối ngoại với quốc phòng, bảo mật an ninh trong thời kỳ mới ; 1 số ít yếu tố quản trị Nhà nước về quốc phòng và kiến thiết xây dựng nền quốc phòng toàn dân .

3 ) Chức trách trách nhiệm của Chỉ huy trưởng và Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị xã :

Nhằm giúp người học nắm chắc và thực thi tốt chức trỏch, trách nhiệm, mối quan hệ công tác làm việc của Chỉ huy trưởng quân sự và Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị xã làm cơ sở tham mưu về công tác làm việc quốc phòng quân sự địa phương cho cấp uỷ, chính quyền sở tại địa phương ; nội dung gồm những trách nhiệm của Chỉ huy trưởng quân sự của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị xã ; giải pháp làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền sở tại địa phương trong chỉ huy, chỉ huy, tiến hành triển khai công tác làm việc quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở .

4 ) Tâm lý học xã hội trong hoạt động giải trí chỉ huy, quản trị :

Trang bị cho người học những kỹ năng và kiến thức cơ bản về tâm lý học trong hoạt động giải trí chỉ huy, quản trị. Nội dung gồm có : Một số yếu tố tâm lý học hoạt động giải trí quân sự ; Những tác nhân và những nhu yếu tâm ý xã hội trong quy trình chỉ huy quản trị ; Hiện tượng tâm ý xã hội và cách tinh chỉnh và điều khiển hiện tượng tâm ý xã hội trong triển khai trách nhiệm quân sự ở cấp xã, phường, thị xã ; Phẩm chất, nhân cách của ngư ­ ời chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị xã ; Một số yếu tố tâm ý xã hội trong công tác làm việc tổ chức triển khai cán bộ ở cơ sở .

5 ) Điều lệnh :

Huấn luyện cho người học có hiểu biết một số ít nội dung cơ bản về Điều lệnh quản trị bộ đội thực thi chức trách, mối quan hệ quân nhân ; lễ tiết tác phong quân nhân ; chính sách thao tác, hoạt động và sinh hoạt, học tập công tác làm việc ; đóng quân ; quản trị quân nhân ; quản lý tài sản của quân đội ; khen thưởng, xử phạt, khiếu nại, tố cáo và những yếu tố công tác làm việc quản trị .

Huấn luyện cho người học những động tác cơ bản về điều lệnh đội ngũ từng người có súng và không có súng ; đội h × nh cơ bản của tiểu đội ( khẩu đội ), trung đội và đội h × nh Dân quân cấp xã nhằm mục đích rÌn luyện tác phong chính quy và đào tạo và giảng dạy cho lực lượng dân quân thuộc quyền .

6 ) Thể thao quân sự :

Sau khi học xong, người học triển khai được những động tác cơ bản về thể thao quân sự, nhằm mục đích rèn luyện sức khoẻ dẻo dai ; biết cách tổ chức triển khai những hoạt động giải trí thể dục, thể thao ở cơ sở và huấn luyện và đào tạo thể thao quân sự cho cán bộ, chiến sỹ Dân quân tự vệ thuộc quyền.

Nội dung gồm : Hiểu biết nguyên tác, giải pháp đào tạo và giảng dạy thể lực, luật và tổ chức triển khai tranh tài một số ít môn thể thao ; một số ít nội dung về bơi tự do ; điền kinh ; động tác cơ bản về võ thể dục ; một số ít nội dung về bơi vũ trang ; hai bài thể dục tay không 24 động tác ; vư ­ ợt vật cản K91, K59 .

7 ) Kỹ thuật đánh gần :

Huấn luyện cho người học 1 số ít động tác cơ bản của võ thuật chiến đấu ; kỹ thuật đánh bắt cá địch tay không, có trang bị ; võ gậy DQTV nhằm mục đích rèn luyện người học có bản lĩnh vững vàng, bình tĩnh trong giải quyết và xử lý trường hợp và kỹ năng và kiến thức triển khai những động tác vâ thuật vận dụng vào công tác làm việc huấn luyện và đào tạo lực lượng dân quân tự vệ .

8 ) Địa hình quân sự :

Trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về map địa hình, sử dụng những phương tiện đi lại chỉ huy, xác lập toạ độ, thông tư tiềm năng, sử dụng map ngoài thực địa ; lập sơ đồ địa hình ; rèn luyện tổng hợp địa hình quân sự, phân phối nhu yếu giảng dạy, chiến đấu .

9 ) Công tác Đảng Công tác chính trị :

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thiết kế xây dựng Đảng ; chiêu thức thực thi Công tác đảng, Công tác chính trị cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên ; kiến thức và kỹ năng triển khai công tác làm việc Công tác đảng, Công tác chính trị.

Nội dung gồm : Đảng chỉ huy, chính quyền sở tại quản trị công tác làm việc quân sự, quốc phòng địa phương ; những yếu tố cơ bản Công tác đảng, Công tác chính trị trong công tác làm việc quốc phòng – quân sự địa phương ; Công tác đảng, Công tác chính trị trong giảng dạy, hoạt động giải trí và chiến đấu của lực lượng DQTV, huấn luyện và đào tạo quân dự bị động viên ; Công tác chính trị trong phòng chống “ Diễn biến hoà bình ” bạo loạn lật đổ, phòng chống thiên tai và những hoạt động giải trí khác .

10 ) Công tác dân vận :

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kiến thức và kỹ năng triển khai công tác làm việc Dân vận

Nội dung gồm : Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta về công tác làm việc dân vận ; nội dung, phương thức công tác làm việc dân vận của tổ chức triển khai Đảng ở cơ sở ; Tổ chức và hoạt động giải trí của Ban Dân vận địa phương ; công tác làm việc mặt trận, tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở ; công tác làm việc hoạt động nông dân, tổ chức triển khai hoạt động giải trí của Hội nông dân ở cơ sở ; công tác làm việc hoạt động phụ nữ, tổ chức triển khai hoạt động giải trí của Hội phụ nữ ở cơ sở ; công tác làm việc hoạt động người trẻ tuổi, tổ chức triển khai hoạt động giải trí của Đoàn người trẻ tuổi ở cơ sở ; kinh tế-xã hội vùng dân tộc bản địa, miền núi và chủ trương dân tộc bản địa của Đảng .

11 ) Kỹ thuật Súng Bộ binh ; Kỹ thuật Lựu đạn :

Môn học bắn súng Bộ binh, lựu đạn là nôị dung quan trọng trong kỹ thuật chiến đấu của bộ binh Dân quân tự vệ, nội dung môn học là sự tổng hợp những kiến thức và kỹ năng lý luận và kỹ thuật thao tác nhằm mục đích tu dưỡng cho học viên những kỹ năng và kiến thức cơ bản về đường đạn, những yếu tố khách quan ảnh hưởng tác động đến quy trình bắn và hiệu suất cao bắn trúng tiềm năng.

Đồng thời trang bị cho người học những kỹ năng và kiến thức về binh khí, đặc thù cấu trúc những loại súng đạn và lựu đạn bộ binh ; Quy tắc, động tác bắn, ném, rèn luyện nâng cao kỹ năng và kiến thức sử dụng thành thạo những loại súng, rèn luyện yếu lĩnh, động tác thực hành thực tế bắn những bài bắn súng bộ binh được trang bị cho DQTV trong mọi điều kiện kèm theo đạt tác dụng cao, phân phối nhu yếu, trách nhiệm đào tạo và giảng dạy, chiến đấu .

12 ) Kỹ thuật Công binh :

Nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tính năng, tính năng và thao tác, sử dụng mìn, thuốc nổ ; cách làm, sắp xếp sử sụng những loại vũ khí tự tạo ; kỹ thuật đào những loại hầm, công sự và kỹ thuật nguỵ trang, biết tổ chức triển khai đào tạo và giảng dạy và vận dụng trong những hình thức giải pháp của lực lượng Dân quân tự vệ .

13 ) Kỹ thuật Pháo, Cối, Súng máy phòng không :

Nhằm trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về tính năng, cấu trúc, tính năng 1 số ít loại pháo, súng cối và súng, pháo phòng không, những bài bắn súng cối của Dân quân tự vệ, giúp người học nắm vững quy tắc bắn, thành thạo động tác sử dụng làm cơ sở đào tạo và giảng dạy và chỉ huy chiến đấu. Nắm chắc nguyên tắc, vận dụng linh động vào từng hình thức chiên thuật của lực lượng Dân quân tự vệ .

14 ) Chiến thuật từng người ; Tổ Bộ binh Dân quân tự vệ :

Nhằm huấn luyện và đào tạo cho người học nắm vững những tư thế động tác hoạt động trên mặt trận, thành thục những động tác kỹ, giải pháp chiến đấu trong khu vực phòng thủ làm cơ sở cho việc huấn luyện và đào tạo những h × nh thức giải pháp cao hơn. Nội dung gồm : Các tư ­ thế, động tác cơ bản hoạt động trên mặt trận ; Lợi dụng địa h × nh, địa vật ; Từng ngư ­ ­ ời và tổ trong chiến đấu tiến công ; Từng ngư ­ ­ ời và tổ trong chiến đấu phòng ngự ; Từng người và tổ làm trách nhiệm tuần tra canh g ¸ c .

 

15 ) Chiến thuật Tiểu đội bộ binh Dân quân tự vệ :

 

Nhằm trang bị cho người học kỹ năng và kiến thức về nguyên tắc lý luận, rèn luyện kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai, thực hành thực tế chỉ huy chiến đấu, rèn luyện kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai thực hành thực tế chỉ huy và hành vi chiến đấu của tiểu đội trưởng bộ binh Dân quân tự vệ trong chiến đấu ngăn ngừa, phục kích, tập kích, chiến đấu bảo vệ, đánh chiếm tiềm năng theo kế hoạch chiến đấu trị an trong khu vực phòng thủ .

 

16 ) Chiến thuật Trung đội bộ binh Dân quân tự vệ :

 

Nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng về nguyên tắc lý luận, rèn luyện kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai chuẩn bị sẵn sàng và thực hành thực tế chỉ huy chiến đấu, rèn luyện kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai thực hành thực tế chỉ huy và hành vi chiến đấu của trung đội bộ binh Dân quân tự vệ trong chiến đấu ngăn ngừa, phục kích, tập kích, chiến đấu bảo vệ, đánh chiếm tiềm năng theo kế hoạch chiến đấu trị an trong khu vực phòng thủ .

 

17 ) Chiến thuật đại đội bộ binh Dân quân tự vệ :

 

Nhằm trang bị cho người học kỹ năng và kiến thức về nguyên tắc, công tác làm việc tổ chức triển khai chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và thực hành thực tế chỉ huy chiến đấu cấp đaị đội BB ( bộ đội nòng cốt ) như : Ngăn chặn, phục kích, tập kích, chiến đấu bảo vệ, đánh chiếm tiềm năng … làm cơ sở để đào tạo và giảng dạy Dân quân và phối hợp, hiệp đồng chỉ huy chiến đấu khi có bội đội nòng cốt tác chiến trong khu vực phòng thủ cấp huyện .

 

18 ) Chiến thuật Dân quân tự vệ trong trường hợp A2 :

 

Nhằm trang bị cho người học nắm vững quan điểm, nguyên tắc sử dụng những lực lượng trong trường hợp A2. nội dung, giải pháp tổ chức triển khai và hành vi của cá thể, phân đội Dân quân tự vệ khi tham gia trách nhiệm bảo vệ, đánh chiếm tiềm năng đồng thời trang bị cho người học chiêu thức tuyên truyền, thuyết phục, hoạt động nhân dân trong những trường hợp A2. Nội dung gồm : Tổ, tiểu đội, trung đội Dân quân tự vệ bảo vệ và đánh chiếm tiềm năng trong trường hợp A2 .

 

19 ) Công tác quốc phòng – quân sự địa phương ở cơ sở :

 

Trang bị cho người học những kỹ năng và kiến thức, lý luận cơ bản về Lịch sử quốc phòng quân sự Nước Ta ; Công tác quốc phòng, quân sự địa ph ­ ương ở cơ sở, Công tác giáo dục quốc phòng toàn Dân ở xã, phường, thị xã trong tình hình mới ; Xây dựng cơ sở vững mạnh tổng lực cung ứng nhu yếu trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh trong tình hình mới ; Tuyển chọn và gọi công Dân nhập ngũ ở xã, phường, thị xã ; Xây dựng, huy động lực lượng Dự bị động viên ở cơ sở .

 

20 ) Xây dựng xã, phường, thị xã chiến đấu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện :

 

Nhằm giảng dạy cho người học nắm vững nội dung công tác làm việc kiến thiết xây dựng xã, phường chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện và hoạt động giải trí của lực lượng vũ trang nói chung của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ nói riêng trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và sử dụng Dân quân tự vệ tham gia phòng chống “ Diễn biến hoà bình ”, bạo loạn lật đổ .

 

21 ) Chuyển trạng thái sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến :

 

Giới thiệu cho người học nội dung, thứ tự, những bước chuyển trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ ; biết kiến thiết xây dựng kế hoạch và phối hợp với những ban ngành, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền sở tại địa phương triển khai nội dung chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến .

 

22 ) Xây dựng kế hoạch diễn tập và thực hành thực tế diễn tập ở cơ sở xã, phường, thị xã :

 

Giúp người học biết kiến thiết xây dựng những văn kiện diễn tập cấp xã, biết tổ chức triển khai cho lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với những lực lượng khác tham gia trách nhiệm diễn tập ; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền sở tại địa phương tổ chức triển khai quản lý diễn tập ở cơ sở. Nội dung gồm : Cách làm kế hoạch và giải pháp tổ chức triển khai thực hành thực tế diễn tập ở cơ sở ; Thực hành chỉ huy diễn tập cấp xã .

 

VI. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ

– Một số học viên huấn luyện và đào tạo xong chưa sắp xếp được việc làm .

Bài viết : NĐT / Tổng hợp – Dân quân tự vệ Nước Ta .

Nội dung chính

Xem thêm: Ngành Quản trị Khách sạn là gì? Ra trường làm gì?

Tin liên quan

TOP 10 dấu hiệu chỉ ra bạn phù hợp với nghề quan hệ công chúng

khoikhxh

Ngành Marketing Thi Khối Nào & 5 Trường đào Tạo Tốt Nhất

khoikhxh

Các trường đào tạo ngành Tâm lý học tốt nhất

khoikhxh

Leave a Comment