Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Khung chương trình đào tạo Ngành Triết học

Triết học là ngành học mang tính hàn lâm đòi hỏi người học phải có tư duy sâu sắc, do vậy rất kén người học. Tuy nhiên, đây lại là môn học quan trọng trong chương trình giáo dục đại học, cao đẳng hiện nay. Vậy Khung chương trình đào tạo Ngành Triết học như thế nào, tham khảo bài viết dưới đây để nắm được một cách đầy đủ và chính xác nhất nhé.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH TRIẾT HỌC

Đào tạo cử nhân triết học có không thiếu phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lượng để thực hành nghề nghiệp, phân phối nhu yếu trong hoạt động giải trí nhận thức và thực tiễn, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức .Ảnh chương trình đào tạo ngành triết họcChương trình đào tạo Ngành triết học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Ngành triết học sẽ mang đến cho sinh viên đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về ngành Triết học cùng khả năng ngoại ngữ, kiến thức triết học trên thế giới và ở Việt Nam, giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có thể vận dụng tương đối tốt vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề hiện thực xã hội và có khả năng hội nhập với khoa học triết học thế giới.

Cụ thể khung chương trình đào tạo Ngành Triết học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:

Bạn đang đọc: Khung chương trình đào tạo Ngành Triết học

Khối kiến thức chung
1 Triết học Mác – Lênin 15 Tiếng Anh 3
2 Tiếng Pháp 1 16 Tiếng Pháp 3
3 Tiếng Nga 1 17 Tiếng Nga 3
4 Tiếng Anh 1 18 Giáo dục học
5 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 1 19 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 3
6 Tiếng Anh 2 20 Giáo dục đào tạo quốc phòng
7 Tiếng Pháp 2 21 Tư tưởng Hồ Chí Minh
8 Tiếng Nga 2 22 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 4
9 Tin học đại cương 23 Tiếng Nga chuyên ngành
10 Tâm lý học 24 Tiếng Pháp chuyên ngành
11 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 2 25 Rèn luyện nhiệm vụ sư phạm
12 Âm nhạc 26 Thực tập sư phạm 1
13 Giáo dục đào tạo kỹ năng và kiến thức sống 27 Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
14 Kỹ năng tiếp xúc
Khối kiến thức chuyên ngành
1 Lịch sử quốc tế 25 Triết học phương Tây tân tiến
2 Lịch sử Nước Ta 26 Tác phẩm Kinh điển Triết học 1
3 Lịch sử Triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại 27 Lịch sử tư tưởng triết học Nước Ta
4 Lịch sử Triết học Trung Quốc cổ – trung đại 28 Phương pháp giảng dạy Triết học 2
5 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 29 Thực tập sư phạm 1
6 Dân tộc học và chủ trương dân tộc bản địa 30 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
7 Lịch sử Triết học Ấn Độ cổ – trung đại 31 Sinh học cho Triết học
8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 32 Tác phẩm Kinh điển Triết học 2
9 Logic học 33 Triết học trong những Khoa học tự nhiên
10 Xã hội học 34 Triết học trong những Khoa học xã hội và nhân văn
11 Mỹ học và Giáo dục đào tạo thẩm mỹ và nghệ thuật 35 Lịch sử phép biện chứng
12 Toán học cho Triết học 36 Logic học biện chứng
13 Lịch sử Triết học cổ xưa Đức 37 Tiếng Anh chuyên ngành
14 Kiến tập sư phạm 38 Tiếng Pháp chuyên ngành
15 Phương pháp luận nghiên cứu và điều tra khoa học 39 Tiếng Nga chuyên ngành GDCT
16 Pháp luật học 40 Các chuyên đề Triết học I
17 Đạo đức học và giáo dục đạo đức 41 Triết học về môi trường tự nhiên và con người
18 Tôn giáo học 42 Các chuyên đề Triết học II
19 Lịch sử Triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng, cận đại 43 Các chuyên đề Triết học III
20 Vật lý học cho Triết học 44 Các chuyên đề Triết học IV
21 Lịch sử Triết học Mác – Lênin 45 Các chuyên đề Triết học V
22 Phương pháp giảng dạy Triết học 1 46 Thực tế trình độ ngành Sư phạm Triết học
23 Chính trị học 47 Thực tập sư phạm 2
24 Văn hóa học 48 Khoá luận tốt nghiệp

Theo Đại học Sư phạm TP.HN

Tuy là ngành học đặc thù đòi hỏi người học phải có tư duy và vận dụng mọi mọi giác quan để thấu hiểu, nhưng nhằm đáp ứng nguyện vọng theo học của không ít các bạn sinh viên trong cả nước, hiện nay có khá nhiều trường đại học đào tạo chuyên sâu về ngành khoa học này. Xem danh sách trường đào tạo Ngành Triết học chất lượng chi tiết tại đây.

MÔ TẢ MỘT SỐ HỌC PHẦN

Những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên

Xem thêm: nhân học triết học | Định nghĩa, Lịch sử, Lý thuyết và Sự kiện

Sinh viên sẽ được tiếp cận kỹ năng và kiến thức về những mặt bản thể luận, nhận thức luận, lôgíc học, phép biện chứng, đạo đức học, mối quan hệ và sự ảnh hưởng tác động lẫn nhau giữa những khoa học tự nhiên với nhau và với triết học v.v … phát sinh từ những ý tưởng mới nhất trong khoa học tự nhiên văn minh ; về vai trò của triết học duy vật biện chứng trong việc nhìn nhận những ý tưởng đó.

Triết học Mác – Lênin nâng cao

Cung cấp kiến thức và kỹ năng có mạng lưới hệ thống về những nguyên tắc cơ bản của triết học Mác – Lênin, thế giới quan triết học Mác – Lênin, lý luận nhận thức của triết học Mác – Lênin, lý luận hình thái kinh tế tài chính – xã hội, yếu tố dân tộc bản địa, giai cấp, quả đât, yếu tố con người, yếu tố nhà nước, yếu tố ý thức xã hội và vai trò của nó trong sự tăng trưởng xã hội.

Rèn luyện giải pháp tư duy biện chứng, nâng cao năng lượng, năng lực vận dụng những nguyên tắc cơ bản của triết học Mác – Lênin vào việc nhận thức và lý giải những yếu tố của thực tiễn xã hội đang đặt ra .

Lịch sử triết học Trung Quốc cổ – trung đại

Nội dung của học phần sẽ cung ứng cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về triết học Trung Quốc trong thời kỳ lịch sử vẻ vang cổ – trung đại, điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc hình thành ; những phe phái và những triết gia tiêu biểu vượt trội, nội dung tư tưởng triết học của những phe phái, triết gia tiêu biểu vượt trội qua những quá trình, đặc thù triết học Trung Quốc cổ – trung đại.

Sau khi triển khai xong khóa học sinh viên nhìn nhận được những giá trị cơ bản và những góp phần của triết học Trung Quốc thời kỳ cổ – trung đại so với triết học quốc tế ; đồng thời cũng thấy được những hạn chế của triết học Trung Quốc, từ đó nâng cao tư duy biện chứng khoa học trong điều tra và nghiên cứu triết học .

Lịch sử triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại

Ở học phần này sinh viên sẽ được học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về triết học Hy Lạp – La Mã thời kỳ cổ đại, điều kiện kèm theo lịch sử vẻ vang hình thành ; những đặc thù cơ bản, những phe phái và những triết gia tiêu biểu vượt trội cùng với nội dung tư tưởng triết học của những phe phái và triết gia tiêu biểu vượt trội thời cổ đại Hy Lạp – La Mã.

Từ đó vận dụng quan điểm duy vật biện chứng vào việc nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận những giá trị, cũng như hạn chế của tư tưởng triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại, từ đó nâng cao tư duy biện chứng khoa học trong nghiên cứu và điều tra triết học .

Lịch sử triết học ấn Độ cổ – trung đại

Trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cơ bản về triết học ấn Độ thời kỳ cổ trung đại điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc hình thành và tăng trưởng ; những phe phái ; nội dung và đặc thù tư tưởng triết học của những phe phái đa phần. Dựa vào đó để nhìn nhận những giá trị, những góp phần và những hạn chế của tư tưởng triết học ấn Độ cổ – trung đại, qua đó nâng cao tư duy biện chứng khoa học trong điều tra và nghiên cứu triết học .

Lịch sử triết học Tây Âu trung – cận đại

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lịch sử dân tộc triết học Tây Âu ở hai thời kỳ trung cổ – phục hưng và cận đại ; điều kiện kèm theo sinh ra và tăng trưởng ; đặc thù của triết học Tây Âu thời kỳ trung cổ, phục hưng và cận đại, những phe phái và triết gia tiêu biểu vượt trội thời kỳ này.

Giúp sinh viên thấy những bước tăng trưởng mới của triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng và cận đại so với triết học Hy Lạp cổ đại nhưng vẫn nằm trong lôgíc chung của sự tăng trưởng lịch sử vẻ vang triết học Tây Âu. Qua nghiên cứu và điều tra, nhìn nhận triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng và cận đại sinh viên nâng cao được năng lượng tư duy khoa học và năng lực nghiên cứu và phân tích những phe phái triết học theo quan điểm mácxít .

Lịch sử triết học cổ điển Đức

Môn học cung ứng nội dụng triết học cổ xưa Đức, giúp sinh viên nắm được điều kiện kèm theo sinh ra, nội dung và đặc thù của triết học cổ xưa Đức, triết học cổ xưa Đức trong sự tăng trưởng của triết học quả đất, nắm được chiêu thức tư duy và nội dung tư tưởng triết học của những triết gia thời kỳ này. Qua điều tra và nghiên cứu triết học cổ xưa Đức giúp sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận một cách khách quan, khoa học những phe phái triết học .

Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin

Giúp sinh viên có được những hiểu biết khái quát về điều kiện ra đời, quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển của triết học Mác – Lênin, ý nghĩa lịch sử của sự ra đời triết học Mác – Lênin, qua đó lĩnh hội đầy đủ hơn các nguyên lý cơ bản của triết học Mác – Lênin theo quan điểm lịch sử, hình thành phương pháp nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo triết học Mác – Lênin.

Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

Cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cơ bản về triết học phương Tây tân tiến trên lập trường mácxít như điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc hình thành, những trào lưu cơ bản và nội dung của chúng ; những hạt nhân hài hòa và hợp lý và những hạn chế, …

Qua đó người học sẽ hiểu được mối liên hệ của chúng với triết học phương Tây nói chung, triết học Mác nói riêng, giúp sinh viên có giải pháp khoa học trong việc điều tra và nghiên cứu, nhìn nhận triết học phương Tây tân tiến .

Trên đây là chương trình đào tạo Ngành Triết học, trang tuyển sinh đã trả lời xong câu hỏi thắc mắc của không ít các bạn học sinh đang có nguyện vọng theo học ngành học này. Bên cạnh đó đối với những bạn chuẩn bị bước vào kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hãy thường xuyên cập nhật thông tin tuyển sinh trên các trang thông tin điện tử để nắm bắt những thay đổi trong quy chế tuyển sinh nhé.

Xem thêm: Muốn học Y học cổ truyền, nhất định cần biết những điều sau

Nguồn: trangtuyensinh.

Tin liên quan

TOP 10 dấu hiệu chỉ ra bạn phù hợp với nghề quan hệ công chúng

khoikhxh

Dự báo điểm chuẩn ngành Quan hệ công chúng năm nay?

khoikhxh

Ngành Thiên văn học làm gì

khoikhxh

Leave a Comment