Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Những điều cần biết về chuyên ngành truyền thông văn hóa

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA

Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa - Đào tạo đội ngũ cán bộ truyền thông, văn hóa đáp ứng mọi nhu cầu ngày càng tăng của cơ quan truyền thông - văn hóa nói riêng và xã hội nói chung

Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa được phong cách thiết kế tập trung chuyên sâu vào việc nghiên cứu và điều tra mối quan hệ tương tác giữa truyền thông và văn hóa, nhấn mạnh vấn đề nền tảng văn hóa trong truyền thông dưới những hình thức khác nhau.

Chương trình chú trọng việc tăng trưởng một khung triết lý và thực tiễn về vai trò của truyền thông trong việc truyền đạt và phát minh sáng tạo văn hóa, tò mò sự ảnh hưởng tác động của những phương tiện đi lại truyền thông đại chúng, sự tăng trưởng về kỹ thuật truyền thông cũng như những phương tiện đi lại truyền thông mới .

Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa là sự giao thoa của nhiều ngành như xã hội học, lịch sử dân tộc, tâm lý học, nhân học, nghệ thuật và thẩm mỹ … như một bức tranh nghệ thuật và thẩm mỹ sử dụng cả giải pháp của ngành khoa học xã hội và khoa học nhân văn nhằm mục đích biểu lộ truyền thống văn hóa, đời sống xã hội trải qua những hoạt động giải trí truyền thông.

truyền thông văn hóa

+ Văn hóa (Culture): phong tục tập quán, nghệ thuật, giá trị truyền thống, lịch sử… của một nhóm người, hoặc một nền văn hóa.

+ Phương tiện truyền thông (Media): báo in, truyền hình, phát thanh, internet, phim ảnh…

+ Truyền thông (Communication): phương thức, phương pháp truyền đạt, trao đổi thông tin, ý tưởng hoặc cảm xúc.
Ở mỗi mảng, chương trình sẽ được thiết kế ở 3 cấp độ lý thuyết nền tảng, phương pháp nghiên cứu và kỹ năng. Từ đó, giúp cho người học cơ hội khám phá hoạt động sáng tạo, sản xuất, lưu thông các sản phẩm truyền thông bằng những phương pháp tiếp cận khác nhau.

Thông qua việc nghiên cứu, khai thác, phân tích, phản biện những nội dung truyền thông (qua một bộ phim, một chương trình truyền hình, chương trình quảng cáo quảng cáo, một sự kiện, hoặc bài báo…) để thấy được sự tác động của truyền thông đến xã hội và vai trò của truyền thông trong việc định hình đời sống văn hóa.

Từ đó, người học sẽ phát triển các kỹ năng để có thể hình thành các ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thể hiện đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình đào tạo mang lại cho người học có được những kiến thức và kỹ năng để có thể hoạt động hiệu quả ở nhiều vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa.

Chuyên ngành Truyền thông và Văn hóa không phải là ngành đào tạo kỹ thuật làm phim, quảng cáo, truyền hình, xuất bản… nhưng sinh viên có cơ hội được nghiên cứu và tiếp cận việc tổ chức sản xuất các chương trình truyền thông nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy phân tích về vai trò của truyền thông trong xã hội, về ý nghĩa của các thông điệp được chuyển tải thông qua các chương trình truyền thông đến đời sống con người.

Từ đó, sinh viên sẽ phát triển các kỹ năng để hình thành các ý tưởng sáng tạo, tổ chức các hoạt động truyền thông thể hiện đời sống văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình đào tạo này mang lại cho sinh viên có được những kỹ năng và tri thức để có thể hoạt động hiệu quả ở nhiều vị trí công tác khác nhau trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa.

– Năm 1 và năm 2 : Sinh viên được trang bị những kỹ năng và kiến thức nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và những ngành Khoa học xã hội và Nhân văn .

– Năm 3 : Sinh viên được trình làng hệ thống lý thuyết cốt lõi của truyền thông và văn hóa học như những triết lý về văn hóa và triết lý truyền thông ; lịch sử dân tộc ngành văn hóa học và ngành truyền thông ; tổ chức triển khai những phương tiện đi lại truyền thông ; công nghệ tiên tiến và tương lai của truyền thông.

Thông qua việc khai thác, nghiên cứu và phân tích những nội dung truyền thông ( qua phim ảnh, chương trình truyền hình, quảng cáo, sự kiện, sách báo … ) để thấy được sự tác động ảnh hưởng của truyền thông đến xã hội và vai trò của truyền thông trong việc định hình đời sống văn hóa .

– Năm 4 : Sinh viên được cung ứng những kỹ năng và kiến thức và giải pháp tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận phản biện những hoạt động giải trí và mẫu sản phẩm của truyền thông ; phương pháp hình thành những sáng tạo độc đáo phát minh sáng tạo cho những hoạt động giải trí, chương trình truyền thông .

Xem thêm : Văn hóa học (Văn hóa – truyền thông) – ngành học mới hướng tới xu thế của xã hội hiện đại

Nguồn : Tổng hợp từ internet

Tin liên quan

Điểm chuẩn các trường đại học 2020

khoikhxh

Xã Hội Học – 1 ngành học rất cần thiết trong cuộc sống

khoikhxh

Top 3 Trường đại học dạy ngành Quan hệ quốc tế hàng đầu

khoikhxh

Leave a Comment