Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ Quan hệ quốc tế năm 2020

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

 Số: 1071/HVNG-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thành Phố Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ NĂM 2020

Căn cứ Thông tư số 08 / 2017 / TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sĩ ; địa thế căn cứ Quyết định số 365 / QĐ-HVNG ngày 21/6/2017 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc phát hành Quy định tuyển sinh và đào tạo và giảng dạy trình độ tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao, Học viện Ngoại giao thông báo tuyển nghiên cứu sinh ( NCS ) chuyên ngành Quan hệ quốc tế năm 2020 với những nội dung dưới đây :

I. CHUYÊN NGÀNH: Quan hệ quốc tế, mã số: 9310206

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ:

1. Hình thức đào tạo: Chính quy

2. Thời gian đào tạo:

a ) 3 năm : so với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo và giảng dạy .

b ) 3,5 năm : so với người có bằng thạc sĩ ngành gần ngành giảng dạy hoặc hoặc chương trình huấn luyện và đào tạo khác, đủ điều kiện kèm theo học bổ trợ kỹ năng và kiến thức theo pháp luật của Học viện Ngoại giao .

c ) 4 năm : so với người có bằng ĐH đúng chuyên ngành, hệ chính quy, đạt loại giỏi trở lên .

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển giảng dạy trình độ tiến sĩ phải phân phối những điều kiện kèm theo sau :

1. Điều kiện về văn bằng và nghiên cứu khoa học: có một trong những điều kiện sau:

– Bằng thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế và là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo giải trình tương quan đến ngành dự tính điều tra và nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm ( 36 tháng ) tính đến ngày ĐK dự tuyển .

quan hệ quốc tế

– Bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành quan hệ quốc tế hoặc chương trình huấn luyện và đào tạo khác, đủ điều kiện kèm theo học bổ trợ kiến thức và kỹ năng theo lao lý của Học viện Ngoại giao và là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo giải trình tương quan đến ngành dự tính điều tra và nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm ( 36 tháng ) tính đến ngày ĐK dự tuyển .

– Bằng ĐH hệ chính quy, chuyên ngành quan hệ quốc tế đạt loại giỏi trở lên và là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo giải trình tương quan đến ngành nghề dịch vụ dự tính nghiên cứu và điều tra đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm ( 36 tháng ) tính đến ngày ĐK dự tuyển .

2. Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao (theo mẫu).

3. Một đề cương nghiên cứu (theo mẫu).

4. Trình độ ngoại ngữ: có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a ) Bằng tốt nghiệp ĐH hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở giảng dạy quốc tế cấp cho người học toàn thời hạn ở quốc tế mà ngôn từ sử dụng trong quy trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng quốc tế khác ;

b ) Bằng tốt nghiệp ĐH những ngành ngôn từ quốc tế do những cơ sở đào tạo và giảng dạy của Nước Ta cấp ;

c ) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS ( Academic Test ) từ 5.0 trở lên do một tổ chức triển khai khảo thí được quốc tế và Nước Ta công nhận cấp trong thời hạn 02 năm ( 24 tháng ) tính đến ngày ĐK dự tuyển ;

Ngành quan hệ quốc tế học trường nào, timviec365.com

d ) Người dự tuyển cung ứng pháp luật tại điểm a khoản này khi ngôn từ sử dụng trong thời hạn học tập không phải là tiếng Anh ;

Hoặc cung ứng pháp luật tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp ĐH ngành ngôn từ quốc tế không phải là tiếng Anh ;

Hoặc có những chứng từ tiếng quốc tế khác tiếng Anh ở trình độ tương tự ( Bảng tham chiếu những chứng từ tiếng quốc tế kèm theo Thông tư số 08 / 2017 / TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) theo lao lý tại điểm c khoản này do một tổ chức triển khai khảo thí được quốc tế và Nước Ta

Công nhận cấp trong thời hạn 02 năm ( 24 tháng ) tính đến ngày ĐK dự tuyển thì phải có năng lực tiếp xúc được bằng tiếng Anh trong trình độ ( hoàn toàn có thể diễn đạt những yếu tố thuộc ngành nghề dịch vụ trình độ cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình diễn những yếu tố trình độ bằng tiếng Anh ).

Học viện Ngoại giao tổ chức triển khai kiểm tra nhìn nhận trình độ tiếng Anh cho những người dự tuyển thuộc nhóm này .

5. Hai thư giới thiệu:

– Thư trình làng nhìn nhận phẩm chất nghề nghiệp, năng lượng trình độ và năng lực thực thi nghiên cứu và điều tra của người dự tuyển của tối thiểu 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động giải trí trình độ với người dự tuyển và am hiểu ngành mà người dự tuyển dự tính điều tra và nghiên cứu .

– Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

6. Cam kết thực hiện các quy định, nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Học viện.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Phiếu ĐK dự tuyển ( 01 bản theo mẫu ) ;

2. Lý lịch khoa học ( 01 bản theo mẫu ) ;

3. Sơ yếu lý lịch ( 01 bản theo mẫu, đóng dấu giáp lai ảnh ) ;

4. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm ĐH, bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ ( 01 bản sao có xác nhận ) ;

5. Chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn ( 01 bản sao có xác nhận ) ;

6. Bảng kê hạng mục và bản sao những khu công trình điều tra và nghiên cứu khoa học đã công bố ;

7. Đề cương nghiên cứu và điều tra ( 08 bộ theo mẫu ) ;

8. Hai ( 02 ) thư trình làng ;

9. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản trị trực tiếp theo pháp luật hiện hành về việc đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng công chức, viên chức ( nếu người dự tuyển là công chức, viên chức ) ;

10. Chứng minh nhân dân ( 01 bản sao có xác nhận ) ;

11. Hai ( 02 ) ảnh 3×4 mới nhất, không quá 3 tháng ;

12. Bản cam kết .

VI. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

– Hạn nộp hồ sơ : từ ngày thông tin đến hết ngày 31/03/2020- Thời gian xét tuyển dự kiến : tháng 04/2020

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:

– Đăng ký dự tuyển : 60.000 đ / hồ sơ- Dự tuyển NCS : 200.000 đ / thí sinh- Ngân sách chi tiêu xét hồ sơ : 360.000 đ / thí sinh

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

Hồ sơ ĐK dự tuyển và mọi cụ thể khác có tương quan xin vui vẻ liên hệ :

Phòng Đào tạo sau Đại học, Học viện Ngoại giao

Phòng 302, nhà 3 tầng, số 69 phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 38344540; máy lẻ 2302/ 7302

Thông tin trên website: http://www.dav.edu.vn

Nơi nhận: – Website HVNG;

– Báo TG&VN- Lưu : VT và Phòng ĐTSĐH .

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

GS. TS. Nguyễn Vũ Tùng

Xem thêm: Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là gì? Học gì? Ra trường làm gì?

Nguồn: Tổng hợp từ internet

Tin liên quan

Ngành Triết học (Philosophy) tại trường Đại học Murdoch – Du học Úc

khoikhxh

Ngành Quan hệ công chúng học trường nào tốt? – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

khoikhxh

ĐH Văn Lang tuyển sinh chương trình liên kết quốc tế ngành Quan hệ Công chúng (PR)

khoikhxh

Leave a Comment