Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Chuyên ngành Quản lý văn hóa – Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội

Ngành Quản lý văn hóa

Quản lý văn hóa (Mã ngành: 7229042) là ngành chuyên đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, nhằm mục đích quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật của nhà nước và ngoài nhà nước, đáp ứng được nhu cầu phát triển nền văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, quốc tế.

Ngành Quản lý văn hóa trang bị cho sinh viên có được kiến thức cơ bản về các loại hình văn hóa và nghệ thuật ở nước ta hiện nay, những kiến thức chuyên sâu về chính sách văn hóa, về các mô hình quản lý văn hóa trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sinh viên còn được đào tạo lý thuyết về chiến lược quảng cáo trong kinh doanh thương mại.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương tự, có đủ sức khoẻ để học tập và làm vừa đủ những thủ tục dự thi theo quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo sinh viên ngành Quản lý văn hóa có kỹ năng và kiến thức, tư duy lý luận về văn hóa và Quản lý văn hóa, nắm vững hệ thống lý thuyết, giải pháp và kỹ năng và kiến thức kiến thức và kỹ năng cơ bản về Quản lý văn hóa để quản lý, tổ chức triển khai, quản lý những hoạt động giải trí văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, cung ứng nhu yếu kiến thiết xây dựng tăng trưởng nền văn hóa Nước Ta trong quy trình hội nhập quốc tế.

Có năng lượng thao tác độc lập, phát minh sáng tạo, vận dụng được kỹ năng và kiến thức, tư duy, kỹ năng và kiến thức và những chiêu thức quản lý văn hóa được giảng dạy vào việc điều tra và nghiên cứu và ứng dụng trong hoạt động giải trí thực tiễn .

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức :

– Nắm được các kiến thức chung về quản lý, quản lý văn hóa; lý giải vai trò của quản lý văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Vận dụng kiến thức quản lý các hoạt động văn hóa ở địa phương như quản lý lễ hội, quản lý các thiết chế văn hóa… Có khả năng nắm bắt các vấn đề chính trị – xã hội nảy sinh trong thực tiễn và đưa ra các phương hướng, giải pháp đề thực hiện;

– Có kiến thức và kỹ năng về chủ trương văn hóa. Vận dụng kỹ năng và kiến thức để xử lý yếu tố về lý luận chung về chủ trương văn hóa. Các chủ trương về văn hóa ở Nước Ta qua những thời kỳ trên cơ sở so sánh với quy mô và chủ trương văn hóa của một số ít nước trên quốc tế ;

– Có kiến thức và kỹ năng Quản lý di sản văn hóa. Vận dụng để xử lý những hoạt động giải trí khai thác, định giá trị, tọa lạc, triển lãm và dữ gìn và bảo vệ những cổ vật, những di sản văn hóa. Đồng thời, có những giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa .

– Có năng lượng, năng lượng quản lý công tác làm việc kiến thiết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và hội đồng, năng lượng quản lý, quản lý và điều hành những hoạt động giải trí văn hóa – thẩm mỹ và nghệ thuật, năng lượng kiến thiết xây dựng, điều hành quản lý, quản lý những chủ trương và dự án Bất Động Sản văn hóa, năng lượng tổ chức triển khai, quản lý những chương trình liên hoan và sự kiện thẩm mỹ và nghệ thuật, năng lượng marketing, tiếp thị quảng cáo, thông tin cho ngành nghề dịch vụ văn hóa – nghệ thuật và thẩm mỹ .

Kỹ năng:

– Có kiến thức và kỹ năng triển khai xong việc làm phức tạp yên cầu vận dụng kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan và thực tiễn của ngành quản lý văn hóa trong những toàn cảnh khác nhau ;

– Có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, nhìn nhận tài liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ tiên tiến để xử lý những yếu tố thực tiễn hay trừu tượng trong ngành nghề dịch vụ quản lý văn hóa ;

– Kỹ năng sử dụng ngôn từ, văn phong hành chính ; kiến thức và kỹ năng xử lý yếu tố, tư duy logic, khoa học, nghiên cứu và phân tích đa chiều, nhìn nhận và nghiên cứu và phân tích định tính, định lượng yếu tố trong điều tra và nghiên cứu văn hóa .

– Có kỹ năng giao tiếp xã hội, làm việc nhóm, có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược, chương trình hành động và những dự án về văn hóa và quản lý văn hóa.

Cơ hội nghề nghiệp:

– Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể công tác làm việc tại Sở và Phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch, những Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích lịch sử, quản lý tiệc tùng, những cơ quan thuộc những Bộ, Ngành có tính năng thiết kế xây dựng chủ trương văn hóa và tổ chức triển khai quản lý văn hóa ;

– Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác tại những công ty tổ chức triển khai sự kiện, công ty truyền thông online, du lịch, những đơn vị chức năng tổ chức triển khai trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, những điểm đi dạo, vui chơi, và những thiết chế văn hóa khác ; thao tác tại bộ phận marketing và quan hệ công chúng của những tổ chức triển khai, doanh nghiệp ;

– Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể xây dựng những công ty trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, tổ chức triển khai sự kiện, mở những phòng tranh ( gallery ) hoặc thao tác như những nhân viên cấp dưới độc lập ( freelance ) cho những chương trình, sự kiện, hay dự án Bất Động Sản văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật .

Xem thêm : Quản trị kinh doanh thi khối nào?

Tin liên quan

Học phí Đại học Công nghệ Thông tin 2022

khoikhxh

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 trường Đại học KHXH&NV

khoikhxh

Học phí NEU năm 2022

khoikhxh

Leave a Comment