Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Ngành Quan hệ công chúng

Đào tạo trình độ ĐH ngành Quan hệ công chúng. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quan hệ công chúng.

1. Thời gian đào tạo ngành Quan hệ công chúng:

4 năm

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa ngành Quan hệ công chúng:

Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng:

Bạn đang đọc: Ngành Quan hệ công chúng

– Làm việc tại những công ty tiếp thị quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

– Làm truyền thông online, PR, Marketing cho toàn bộ những tổ chức triển khai của Nhà nước, doanh nghiệp, những tổ chức triển khai phi chính phủ.

– Có năng lượng nghiên cứu và điều tra khoa học ship hàng giảng dạy và hoạt động giải trí thực tiễn.

– Có năng lực tham gia vào hoạt động giải trí tư tưởng của Đảng và những trách nhiệm chính trị

– xã hội của Đảng và Nhà nước.

4. Chuẩn đầu ra:

4.1. Kiến thức

– Người học được trang bị kiến thức và kỹ năng chung, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Sau khi hoàn thành xong chương trình giảng dạy cử nhân ngành Quan hệ công chúng, người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành như sau:

– Nắm vững thực chất của Quan hệ công chúng: khái niệm, sự hình thành và tăng trưởng của Quan hệ công chúng trên quốc tế và tại nước ta, vai trò của nó trong đời sống xã hội, những nguyên tắc hoạt động giải trí của Quan hệ công chúng;

– Hiểu rõ trách nhiệm của cán bộ Quan hệ công chúng trong những tổ chức triển khai, cơ quan và công ty;

– Có tri thức vững vàng về những phương tiện đi lại truyền thông online đại chúng và biết cách tận dụng những phương tiện đi lại này trong quy trình quan hệ công chúng.

4.2. Kỹ năng

– Nắm vững kiến thức và kỹ năng thiết kế xây dựng quan hệ giữa những cá thể và tổ chức triển khai với những nhóm công chúng, lan rộng ra, duy trì và tăng trưởng quan hệ với giới truyền thông online; lập ra những kế hoạch truyền thông online; giải quyết và xử lý thông tin trong khủng hoảng cục bộ;

– Có kiến thức và kỹ năng tổ chức triển khai những hoạt động giải trí tiếp thị quảng cáo như triển lãm, gây quỹ, hỗ trợ vốn, họp báo;

– Có kỹ năng và kiến thức viết và chỉnh sửa và biên tập và xuất bản những thông cáo báo chí và những loại sản phẩm truyền thông online khác dưới hình thức in ấn, phát thanh, truyền hình và qua mạng điện tử.

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với chủ với tiềm năng, lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; có đạo đức tác phong của người cán bộ cách mạng, ý thức kỷ luật tốt, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao, mê hồn nghề nghiệp và có mối quan hệ ngặt nghèo gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân.

– Được giảng dạy cơ bản, mạng lưới hệ thống về Quan hệ công chúng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

– Có tri thức khoa học, đặc biệt quan trọng là tri thức nâng cao về Quan hệ công chúng, đồng thời am hiểu rộng những khoa học có tương quan, đủ năng lực triển khai xong tốt trách nhiệm theo tiềm năng tổng quát đã nêu.

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương tự 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng tin học tin học ứng dụng trình độ B, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc.

5. Chương trình đào tạo

Gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (69 đvht):

– Tâm lý học đại cương

– Chính trị học đại cương

– Xã hội học đại cương

– Kinh tế học đại cương

– Pháp luật đại cương

– Xây dựng Đảng

– Quản lý hành chính nhà nước

– Cơ sở văn hoá Nước Ta

– Lịch sử văn minh quốc tế

– Tiếng Việt thực hành thực tế

– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (26 đvht):

– Lý thuyết tiếp thị quảng cáo

– Các phương tiện đi lại báo chí truyền thông online

– Marketing

– Nhập môn Quảng cáo

– Tác động Quảng cáo trong xã hội

– Ngôn ngữ tiếp thị quảng cáo

– Luật và đạo đức báo chí truyền thông online

– …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (58 đvht):

– Nhập môn Quan hệ công chúng

– Xây dựng và tăng trưởng tên thương hiệu

– Truyền thông tích hợp (IMC)

– Công chúng tiếp thị quảng cáo

– Quan hệ công chúng ứng dụng

– Công cụ Quan hệ công chúng

– Lập kế hoạch Quan hệ công chúng

– Quản lý yếu tố và quản trị khủng hoảng cục bộ

– Tổ chức sự kiện

– Nghiên cứu và nhìn nhận Quan hệ công chúng

– Kĩ năng giao tiếp đàm phán

– Thiết kế trình diễn cho Quan hệ công chúng

– Thuật ngữ PR

– …..

Xem thêm : Nên học Quan hệ quốc tế hay Quan hệ công chúng

Tin liên quan

Ngành Quan hệ Công chúng, mã ngành 7320108

khoikhxh

Ngành tâm lý học giáo dục là gì? Mô tả vị trí công việc trong tương lai

khoikhxh

Sự tương đồng và khác biệt: Quan hệ công chúng và truyền thông

khoikhxh

Leave a Comment