Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Văn học

Văn học là gì?

Văn học hay ngữ văn (gọi tắt là văn) theo cách nói chung nhất, là bất kỳ tác phẩm nào bằng văn bản. Hiểu theo nghĩa hẹp hơn, thì văn học là dạng văn bản được coi là một hình thức nghệ thuật, hoặc bất kỳ một bài viết nào được coi là có giá trị nghệ thuật hoặc trí tuệ, thường là do cách thức triển khai ngôn ngữ theo những cách khác với cách sử dụng bình thường.

Trong các định nghĩa hiện đại hơn, văn học bao hàm cả các văn bản được nói ra hoặc được hát lên (văn học truyền miệng). Sự phát triển trong công nghệ in ấn đã cho phép phân phối và phát triển các tác phẩm chữ viết, và tạo ra loại văn học điện tử.

Văn học

I – Khối kiến thức chung

(không bao gồm học phần 7 và 8)16

1 Triết học Mác – Lê nin 3

2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

6 Ngoại ngữ B1 5

Tiếng Anh B1 5 

Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4

8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8

II Khối kiến thức theo lĩnh vực  :  29

II.1Các học phần bắt buộc

(không bao gồm học phần 17)23

9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học3

10 Nhà nước và pháp luật đại cương2

11 Lịch sử văn minh thế giới3

12 C ơ sở văn hoá Việt Nam3

13 Xã  hội học đại cương3

14 Tâm lí học đại cương3

15 Lôgic học đại cương3

16 Tin học ứng dụng3

17 Kĩ năng bổ trợ3

II.2 Các học phần tự chọn6/18

18 Kinh tế học đại cương 2

19 Môi trường và phát triển 2

20 Thống kê cho khoa học xã hội 2

21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2

22 Nhập môn năng lực thông tin 2

23 Viết học thuật 2

24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2

25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2

26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2

III Khối kiến thức theo khối ngành 27

III.1 Các học phần bắt buộc 18

27 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 14

Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 14

Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 14

28 Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 25

Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 25

Tiếng Trung cho khoa học xã hội và nhân văn 25

29 Khởi nghiệp 3

30 Nguyên lí lí luận văn học 3

31 Nghệ thuật học đại cương 3

III.2 Các học phần tự chọn 9/39

32 Nghệ thuật dân gian Việt Nam 3

33 Dẫn luận ngôn ngữ học 3

34 Hán Nôm cơ sở 3

35 Lịch sử Việt Nam đại cương 3

36 Báo chí truyền thông đại cương 3

37 Mỹ học đại cương 3

38 Nhân học đại cương 3

39 Phong cách học tiếng Việt  3

40 Văn học Việt Nam đại cương 3

41 Văn hóa, văn minh phương Đông 3

42 Quan hệ công chúng đại cương 3

43 Ngôn ngữ báo chí 3

44 Xã hội học truyền thông đại chúng và dư luận xã hội 3

IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15

IV.1 Các học phần bắt buộc 9

45 Tác phẩm và loại thể văn học 4

46 Văn học dân gian Việt Nam 5

IV.2 Các học phần tự chọn (chọn một trong hai định hướng sau):6

Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/24

47 Xã hội học nghệ thuật 3

48 Văn học Bắc Mĩ – Mĩ Latinh 3

49 Văn học Nam Á 3

50 Nhập môn phương pháp nghiên cứu và giảng dạy văn học 3

51 Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu văn học Việt Nam: lý thuyết và ứng dụng 3

52 Folklore và văn hoá dân tộc 3

53 Văn học Đông Bắc Á 3

54 Tổng quan văn học thế giới 3

Định hướng kiến thức liên ngành 6/15

55 Hán văn Việt Nam 3

56 Giáo dục và khoa cử Việt Nam 3

57 Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn 3

58 Ngữ dụng học 3

59 Viết sáng tạo 3 

V Khối kiến thức ngành 53

V.1 Các học phần bắt buộc chung 28

60 Lí luận, phê bình nghệ thuật 2

61 Nhập môn nghệ thuật điện ảnh 2

62 Văn học Việt Nam thế kỷ 10 – 173

63 Văn học Việt Nam thế kỷ 18 – 193

64 Văn học Việt Nam từ 1900 đến 19453

65 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay3

66 Văn học Trung Quốc4

67 Văn học Châu Âu4

68 Văn học Nga4

V.2Các học phần tự chọn 6/22

69 Huyền thoại học và huyền thoại Việt Nam2

70 Nho giáo và văn học dân  tộc2

71 Nguyễn Trãi và Nguyễn Du trong lịch sử văn học Việt Nam2

72 Tiến trình thơ Việt Nam hiện đại2

73 Truyện ngắn – lí thuyết và thực tiễn thể loại2

74 Truyện thơ Đông Nam Á2

75 Tiếp nhận thơ Đường tại Việt Nam2

76 Tiểu thuyết phương Tây thế kỉ 20 – một số khuynh hướng và đặc điểm2

77 Thơ Pháp và những vấn đề lí luận2

78 Những vấn đề văn học Trung Quốc đương đại2

79 Toàn cầu hóa và văn học di dân từ đầu thế kỷ 20 đến nay2

V.3 Các học phần bắt buộc theo hướng chuyên ngành (chọn 1 trong 4 hướng chuyên ngành sau):9

1.      Folklore và văn hóa đại chúng9

80Folklore và văn hóa đại chúng3

81Di tích văn hóa dân gian Việt Nam3

82Sự kiện văn hóa dân gian3

2.      Văn học Việt Nam9

83 Văn học Việt Nam trong tiến trình hình thành căn tính dân tộc3

84 Điển phạm trong văn học Việt Nam3

85 Giới trong văn học Việt Nam3

3.      Văn học nước ngoài9

86 Dịch văn học: Lý thuyết và ứng dụng3

87 Nhập môn văn học so sánh3

88 Lý thuyết phê bình văn học phương Tây hiện đại trong phân tích tác phẩm3

4.      Lý luận Văn học – Nghệ thuật9

89 Chuyển thể kịch bản trong nghệ thuật điện ảnh3

90 Văn học và các loại hình nghệ thuật khác3

91 Những khuynh hướng cơ bản trong văn hóa nghệ thuật thế kỷ XX3

V.4 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp10

92 Thực tập3

93 Niên luận 2

94 Khoá luận tốt nghiệp 5

Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 5

95 Đặc điểm lịch sử văn học Việt Nam 3

96 Tiến trình vận động lí luận văn học 2

Xem thêm : PR Manager là gì?

Nguồn : Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Ngành Quan hệ quốc tế – Chọn IR chọn bay xa! – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoikhxh

Ngành Quan hệ Công chúng: Xây dựng hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoikhxh

Hà Nội: Học phí online năm học 2021-2022 sẽ thu như thế nào?

khoikhxh

Leave a Comment