Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Ngành Văn hóa học: Tôn trọng sự khác biệt

Ngành Văn hóa học

Văn hóa là hàng loạt những phát minh sáng tạo và ý tưởng của con người, vì lẽ sống sót, mục tiêu của đời sống. Văn hóa là kiến trúc thượng tầng nên giữ vị trí rất đặc biệt quan trọng. Vì thế, khi nói đến văn hóa truyền thống là phải nói đến những giá trị cốt lõi, tinh hoa.

Văn hóa biểu lộ tầm cao và chiều sâu về trình độ tăng trưởng, văn hóa truyền thống vừa là động lực, vừa là tiềm năng tăng trưởng của mỗi hội đồng, của cả quốc gia. Trong Hội nghị Văn hóa toàn nước ( 1946 ), quản trị Hồ Chí Minh khẳng định chắc chắn vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng của Văn hóa : “ Văn hóa soi đường cho quốc dân đi ” .

Văn hóa là hàng loạt những phát minh sáng tạo và ý tưởng của con người, vì lẽ sống sót, mục tiêu của đời sống. Văn hóa là kiến trúc thượng tầng nên giữ vị trí rất đặc biệt quan trọng. Vì thế, khi nói đến văn hóa truyền thống là phải nói đến những giá trị cốt lõi, tinh hoa.

Văn hóa biểu lộ tầm cao và chiều sâu về trình độ tăng trưởng, văn hóa truyền thống vừa là động lực, vừa là tiềm năng tăng trưởng của mỗi hội đồng, của cả quốc gia. Trong Hội nghị Văn hóa toàn nước ( 1946 ), quản trị Hồ Chí Minh chứng minh và khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng của Văn hóa : “ Văn hóa soi đường cho quốc dân đi ” .

Năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp TP. Hà Nội được xây dựng, chuyên ngành Văn hóa học đã từng bước định hình trong cơ cấu tổ chức nghiên cứu và điều tra và đào tạo và giảng dạy Sử học Liên ngành của Khoa Lịch sử.

Nhiều những nhà văn hóa lớn như GS Trần Đức Thảo, GS Trần Văn Giàu, GS Đào Duy Anh, GS Cao Xuân Huy, GS Phạm Huy Thông, GS Đinh Xuân Lâm, GS Phan Huy Lê, GS Trần Quốc Vượng, GS Hà Văn Tấn … đều là những người thày trực tiếp giảng dạy những bài học kinh nghiệm khai mở về Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Nước Ta cho những thế hệ sinh viên tiên phong của Khoa Lịch sử. 3

Năm 1998, sau hơn 40 năm dày công chuẩn bị sẵn sàng, Bộ môn Lịch sử văn hóa truyền thống Nước Ta ( sau đổi tên là Văn hóa học và Lịch sử văn hóa truyền thống Nước Ta ) được xây dựng, có thiên chức nghiên cứu và điều tra và huấn luyện và đào tạo sâu xa về Văn hóa học và Lịch sử Văn hóa Nước Ta.

Trải qua hơn 2 thập kỷ kiến thiết xây dựng và trưởng thành, trải qua những chương trình nghiên cứu và điều tra, giảng dạy, tu dưỡng trong nước và hợp tác quốc tế, Bộ môn đã kiến thiết xây dựng được một đội ngũ cán bộ có uy tín trình độ cao, gồm những Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên hạng sang, Giảng viên chính, Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ hoàn toàn có thể đảm đương được hầu hết những nội dung giảng dạy ở tổng thể những bậc học về Văn hóa học .

Văn hóa học là khoa học liên ngành, nên nhiều vấn đề của lịch sử văn hóa Việt Nam như làng xã, ẩm thực, giáo dục, đô thị, giới và gia đình, dòng họ… đã được Bộ môn chủ động triển khai và đẩy mạnh nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hàng loạt công trình xuất bản của cán bộ cơ hữu hay chuyên gia kiêm nhiệm của Bộ môn có chất lượng chuyên môn cao và có tầm ảnh hưởng rộng lớn như:

 • Theo dấu các văn hóa cổ (Giải thưởng Hồ Chí Minh); Lịch sử và văn hóa Việt Nam: Tiếp cận bộ phận (Giải thưởng Hồ Chí Minh); 
 • Trên mảnh đất ngàn năm văn vật;
 • Việt Nam cái nhìn địa văn hóa; Văn hóa Việt Nam – tìm tòi và suy ngẫm (Giải thưởng Hồ Chí Minh);
 • Tìm về cội nguồn (Giải thưởng Nhà nước);
 • Làng xã Việt Nam: Một số vấn đề kinh tế-văn hóa-xã hội (Giải thưởng Nhà nước); Cơ sở văn hóa Việt Nam; Lịch sử và văn hóa Việt Nam từ góc nhìn đổi mới;
 • Những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam;
 • Nông thôn và đô thị Việt Nam: Lịch sử thực trạng và khuynh hướng biến đổi; Một số vấn đề làng xã Việt Nam;
 • Làng Việt Nam đa nguyên và chặt;
 • Một làng Việt cổ truyền ở Đồng bằng Bắc Bộ; Không gian khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long:
 • Tư liệu và nhận thức; Vùng đất Nam Bộ;
 • Địa chí Nam Định; Địa chí Đông Anh; Địa chí Cổ Loa;
 • Sa Huỳnh, Lâm Ấp, Chămpa thế kỷ 5TCN đến thế kỷ 5SCN;
 • Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội; Giáo dục Thăng Long – Hà Nội: Quá trình, kinh nghiệm lịch sử và định hướng phát triển; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch…

Ngoài ra, Bộ môn Văn hóa học cũng tận dụng thế mạnh của một trường đại học lớn, với nhiều giáo sư của các ngành có bề dày khác như Triết học, Văn học, Ngôn ngữ… cũng như mời nhiều chuyên gia hàng đầu về Văn hóa học tại các đơn vị nghiên cứu như Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Viện Nghiên cứu Văn hóa… tham gia vào chương trình đào tạo.

Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên lựa chọn chuyên ngành Văn hóa học và Lịch sử văn hóa Việt Nam ngày càng tăng cao do sự hấp dẫn của nội dung chương trình đào tạo cũng như tính ứng dụng thực tiễn, cơ hội tìm kiếm việc làm.

Trên cơ sở những thành tựu và kinh nghiệm tay nghề đã tích góp được, Bộ môn Văn hóa học và Lịch sử văn hóa truyền thống Nước Ta kiến thiết xây dựng chương trình huấn luyện và đào tạo, thiết lập mạng lưới hợp tác với những viện nghiên cứu và điều tra, tổ chức triển khai cùng ngành

Đồng thời trao đổi nhiều giảng viên, những nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế hướng đến tiệm cận với chuẩn mực quốc tế và tương thích với nhu yếu của những cơ quan tuyển dụng ở Nước Ta.

Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Văn hóa học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xác lập hướng giảng dạy văn hóa truyền thống dựa trên thế mạnh của khoa học cơ bản nhưng mang tính ứng dụng cao, tương thích với xu thế tăng trưởng của kinh tế-văn hóa-xã hội trong nước và quốc tế. Đây là cơ sở huấn luyện và đào tạo Văn hóa học thứ 7 trong cả nước chính thức cấp bằng Cử nhân Văn hóa học .

So với nhiều đơn vị chức năng khác cùng huấn luyện và đào tạo ngành Văn hóa, chương trình huấn luyện và đào tạo Cử nhân Văn hóa học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có nhiều lợi thế hơn để phát huy giá trị của khoa học cơ bản, phối hợp hòa giải và hiệu suất cao với những khoa học ứng dụng, cung ứng nhu yếu của đời sống thực tiễn.

Sinh viên sẽ được khám phá những kim chỉ nan và giải pháp điều tra và nghiên cứu văn hóa truyền thống, vận dụng trong điều tra và nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích, luận giải những thành tố của văn hóa truyền thống ( nhà hàng siêu thị, phục trang, nhà tại, phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, lễ tết, liên hoan … )

Cho đến những yếu tố của văn hóa truyền thống trong xã hội lúc bấy giờ ( tiếp xúc và hội nhập văn hóa truyền thống, di sản và quản trị di sản, công nghiệp văn hóa truyền thống, yếu tố về giới và tính dục … ).

Theo đó, người học sẽ được khám phá về cội nguồn, thực chất của những giá trị văn hóa truyền thống ; nhìn nhận, nhìn nhận sự đổi khác của những giá trị văn hóa truyền thống trong diễn trình lịch sử vẻ vang, từ đó gợi ra thông điệp : Văn hóa không phân biệt cao thấp, chỉ là độc lạ và tôn trọng sự độc lạ .

Nhờ có mối quan hệ hợp tác thoáng đãng của Trường, Khoa và Bộ môn, việc học tập của sinh viên ngành Văn hóa học sẽ không bị “ bó cứng ” trên giảng đường mà được học tập “ mở ”, link với nhiều đơn vị chức năng, thực hành thực tế ở những di tích lịch sử lịch sử vẻ vang văn hóa truyền thống

Mạng lưới hệ thống những kho lưu trữ bảo tàng từ TW đến địa phương hoặc công ty văn hóa truyền thống, du lịch, những tổ chức triển khai quốc tế làm về văn hóa truyền thống, những cơ sở văn hóa truyền thống và những khoảng trống văn hóa truyền thống tiêu biểu vượt trội .

Sinh viên sẽ được học những môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, nhằm mục đích tạo thời cơ cho sinh viên có năng lực trao đổi, tìm hiểu và khám phá về ngành học này ở quốc tế trong tương lai. 90 % đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học trong Khoa được giảng dạy ở nhiều vương quốc, đã có mối hợp tác với nhiều trường ĐH khét tiếng, liên tục mời được những nhà nghiên cứu số 1 về thỉnh giảng hoặc hợp tác điều tra và nghiên cứu.

Các mối quan hệ quốc tế này sẽ giúp sinh viên có được thời cơ làm quen với môi trường học thuật theo chuẩn quốc tế. Những sinh viên yêu quý những giá trị văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử hoàn toàn có thể lựa chọn những môn chuyên ngành theo Hán Nôm, theo đó sinh viên sẽ được học những mô hình văn bản, tại những di tích lịch sử để hoàn toàn có thể tiếp cận và giải quyết và xử lý được với những tài liệu chữ Hán như văn bia, thần tích, thần sắc, hương ước …

Do những chuyên viên số 1 về Hán Nôm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực tiếp giảng dạy. Đây là hướng đào tạo và giảng dạy nâng cao độc lạ mà ngành Văn hóa học theo đuổi trong nỗ lực lưu giữ, phổ cập, duy trì những giá trị của văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn .

Nhà trường và khoa Lịch sử cũng liên tục update mạng lưới hệ thống giáo trình và những tạp chí chuyên ngành để ship hàng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo được sát thực và thuận tiện nhất. Bên cạnh những nội dung “ cứng ” về triết lý, những giảng viên sẽ liên tục update, đưa những luận bàn về những yếu tố của văn hóa truyền thống trên quốc tế và Nước Ta vào nội dung chương trình huấn luyện và đào tạo như toàn thế giới hóa văn hóa truyền thống, công nghiệp văn hóa truyền thống, truyền thống văn hóa truyền thống …

Bản thân Văn hóa học là một khoa học có tính tổng hợp – liên ngành rất cao, nên sinh viên ngành Văn hóa học hoàn toàn có thể đồng thời học thêm bằng kép những ngành trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn như Lịch sử, Văn học, Báo chí, Du lịch, Ngôn ngữ, Quốc tế học, Đông Phương học … hoặc với những ngành ngoài trường thuộc Đại học Quốc gia Thành Phố Hà Nội như Kinh tế, Giáo dục đào tạo, Luật, Ngoại ngữ …

Trong lộ trình kiến thiết xây dựng ngành Văn hóa học, năm năm trước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khởi đầu mở chương trình đào tạo và giảng dạy Thạc sĩ Lịch sử Văn hóa Nước Ta ; năm 2018 mở thêm chương trình huấn luyện và đào tạo Thạc sĩ Quản lý văn hóa truyền thống.

Chương trình Cử nhân Văn hóa học được đưa vào huấn luyện và đào tạo từ năm học 2020 – 2021, không riêng gì phân phối nhu yếu tăng trưởng tổng lực của ngành, mà nó là cơ sở hướng tới triển khai xong tổng thể những bậc giảng dạy liên tục từ Cử nhân đến Thạc sĩ và Tiến sĩ Văn hóa học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hà Nội .

Cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực

Trong một khảo sát gần đây về nhu cầu nhân lực cử nhân ngành Văn hóa học do USSH thực hiện trên 150 nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên, phần lớn cho rằng các kiến thức, kỹ năng của Văn hóa học phù hợp với một loạt ngành nghề quan trọng mà Việt Nam đang cần.

Trong đó, 93% người được hỏi cho rằng sinh viên theo học hoàn toàn có cơ hội việc làm ở các lĩnh vực gần gũi như quản lý văn hóa, bảo tàng, bảo tồn di sản, phát triển không gian di sản, nghệ thuật…. Trên 92% cho rằng báo chí, truyền thông có thể tuyển dụng nhân lực ngành này.

Hơn 85% cho rằng các ngành du lịch, khách sạn, giáo dục có nhu cầu cao với những người hiểu biết sâu sắc về văn hóa và khoảng 65-70% cho biết nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan đến nghiên cứu văn hóa phù hợp với nhiều vị trí quản lý nhà nước, đối ngoại và lãnh đạo.

 • Tên ngành: Văn hóa học
 • Mã ngành: QHX27
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Lịch sử
 • Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D04, D78, D83

Nguồn : ussh

Xem thêm : Học Ngành Văn hóa học ra làm gì?

Tin liên quan

Ngành Quan hệ công chúng – Học viện thanh thiếu niên Việt Nam

khoikhxh

Ngành quan hệ công chúng tiếng Anh là gì?

khoikhxh

Danh sách 1 số trường đại học có ngành Văn hóa

khoikhxh

Leave a Comment