Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Ngành Văn Hóa Học Là Ngành Gì ? Ra Trường Làm Nghề Gì

*

Văn hóa học là một ngành khoa học, nhân văn về con người và xã hội, về nghiên cứu văn hoá. Ngành Văn hóa học trang bị những kiến thức cơ bản giúp sinh viên tiếp cận công việc đạt hiệu quả như mong muốn.

Bạn đang xem: Văn hóa học là ngành gì

Nếu bạn thấy chăm sóc ngành học này thì hãy cùng Hướng nghiệp phunutiepthi.vn tìm hiểu và khám phá trải qua bài viết này nhé !

1. Giới thiệu chung về ngành Văn hóa học

Văn hóa học (Mã ngành: 7229040 ) là ngành chuyên nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa bao gồm cơ sở văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, tự nhiên, khoa học, xã hội.

Văn hóa học trang bị những kỹ năng và kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn.

Bên cạnh đó, khi học ngành Văn hóa học người học còn được rèn luyện về những kiến thức và kỹ năng như :

  • Kiến thức và kỹ năng thao tác nhóm ; K
  • Kỹ năng và kiến thức thuyết trình, nghiên cứu và phân tích ; kỹ năng và kiến thức về giải quyết và xử lý yếu tố và nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội ;
  • Cách tổ chức triển khai việc làm ; sử dụng được ngoại ngữ, công nghệ thông tin ;
  • Có năng lực độc lập trong nghiên cứu và điều tra, update kỹ năng và kiến thức ; cách quản trị thời hạn, tổ chức triển khai việc làm bản thân, hoàn thành xong tiềm năng đề ra …

2. Các trường đào tạo ngành Văn hóa học

Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Đại học Khánh Hòa

Đại học Đà Lạt

Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam

Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Đại học Khánh Hòa

Đại học Đà Lạt

Đại học Nội vụ Phân hiệu Quảng Nam

Đại học Sư phạm TP. Đà Nẵng

Khu vực miền Nam

Đại học Tiền Giang

Đại học Tiền Giang

3. Các khối xét tuyển ngành Văn hóa học

C00 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý)

C20 (Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân)

D01 (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh)D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

D15 (Ngữ văn, Địa Lý, Tiếng Anh

(Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)

C00 ( Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý )

C20 ( Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân )

D01 ( Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh ) D14 ( Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh )

D15 ( Ngữ văn, Địa Lý, Tiếng Anh

D78 ( Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh )

4. Chương trình đào tạo ngành Văn hóa học

Khối kiến giáo dục đại cương

Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Đường lối cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1

Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

Đường lối cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ

Tin học

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng

Kiến thức khoa học tự nhiên

Môi trường và phát triển

Thống kê cho khoa học xã hội

Môi trường và phát triển

Thống kê cho khoa học xã hội

Kiến thức khoa học xã hội – nhân văn (bắt buộc)

Lịch sử văn minh thế giới

Cơ sở văn hoá Việt Nam

Logic học đại cương

Xã hội học đại cương

Mỹ học đại cương

Pháp luật đại cương

Lịch sử văn minh thế giới

Cơ sở văn hoá Việt Nam

Logic học đại cương

Xã hội học đại cương

Mỹ học đại cương

Pháp luật đại cương

Kiến thức khoa học xã hội – nhân văn (tự chọn 2 HP: 4 – 5 TC)

​​​​​Hán văn cơ bản

Chữ Nôm (môn tiên quyết: Hán văn cơ bản

Nhân học đại cương

Tâm lý học đại cương

Tôn giáo học đại cương

Tiến trình lịch sử Việt Nam

Thực hành văn bản tiếng Việt

Kinh tế học đại cương​ ​ ​ ​ ​

Hán văn cơ bản

Chữ Nôm ( môn tiên quyết : Hán văn cơ bản )

Nhân học đại cương

Tâm lý học đại cương

Tôn giáo học đại cương

Tiến trình lịch sử vẻ vang Việt Nam

Thực hành văn bản tiếng Việt

Kinh tế học đại cương

Khối kiến thức cơ sở ngành (bắt buộc)

Văn hoá học đại cương

Dẫn nhập văn hóa so sánh

Tiếp xúc và tiếp biến văn hóa

Phương pháp nghiên cứu trong văn hoá học

Lịch sử văn hóa Việt Nam Các vùng văn hoá Việt Nam

Địa văn hóa thế giới

Văn hóa Trung Hoa

Văn hóa Ấn Độ

Văn hóa Đông Nam ÁV

ăn hóa Đông Bắc Á

Văn hóa đại chúng

Văn hóa đô thị

Văn hóa giao tiếp

Văn hóa truyền thông

Văn hóa kinh doanh

Tiếng Anh cho văn hóa học

Văn hoá học đại cương

Khối kiến thức ngành ( bắt buộc )

Văn hoá nông thôn Việt Nam

Văn hóa Nam Bộ

Văn hoá Trường Sơn – Tây nguyên

Văn hóa dân gian Việt Nam

Phong tục và lễ hội

Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam

Văn hóa ẩm thực

Văn hóa trang phục

Văn hóa kiến trúc

Văn hoá nghệ thuật

Quản lý văn hóa

Quan hệ văn hóa Đông-Tây trong lịch sử

Toàn cầu hóa với vấn đề xung đột và hội nhập văn hóa

Thực tập chuyên môn

Văn hoá nông thôn Việt Nam

Văn hóa Nam Bộ

Văn hoá Trường Sơn – Tây nguyên

Văn hóa dân gian Việt Nam

Phong tục và lễ hội

Tín ngưỡng và những tôn giáo ở Việt Nam

Văn hóa ẩm thực

Văn hóa trang phục

Văn hóa kiến trúc

Văn hoá nghệ thuật

Quản lý văn hóa

Quan hệ văn hóa Đông-Tây trong lịch sử

Toàn cầu hóa với yếu tố xung đột và hội nhập văn hóa

Thực tập trình độ

Khối kiến thức theo định hướng chuyên ngành (tự chọn)

► Quản lý Văn hóa và Truyền thông

Văn hóa tổ chức – quản trị

Di sản và quản lý di sản

Chính sách văn hoá

Thiết chế văn hoá

Văn hóa công sở

Văn hóa chính trị

Nghiệp vụ ngoại giao

Nghiệp vụ truyền thông

Văn hóa nghe nhìn

Tổ chức sự kiện

Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông

Xã hội học về truyền thông đại chúng

Công chúng truyền thông

Quan hệ công chúng

Truyền thông marketing

Kỹ năng viết kịch bản

Kỹ thuật nhiếp ảnh

Quảng cáo

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

Nghiệp vụ dẫn chương trình

Phương pháp nghiên cứu điền dã và xử lý tư liệu văn hóa học

Khóa luận tốt nghiệp (điểm TB từ 7.0 trở lên)Thực tập tốt nghiệp

Văn hóa tổ chức triển khai – quản trị

Di sản và quản trị di sản

Chính sách văn hoá

Thiết chế văn hoá

Văn hóa công sở

Văn hóa chính trị

Nghiệp vụ ngoại giao

Nghiệp vụ truyền thông

Văn hóa nghe nhìn

Tổ chức sự kiện

Cơ sở lý luận báo chí truyền thông và truyền thông

Xã hội học về tiếp thị quảng cáo đại chúng

Công chúng truyền thông

Quan hệ công chúng

Truyền thông marketing

Kỹ năng viết kịch bản

Kỹ thuật nhiếp ảnh

Quảng cáo

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

Nghiệp vụ dẫn chương trình

Phương pháp điều tra và nghiên cứu điền dã và giải quyết và xử lý tư liệu văn hóa học

Khóa luận tốt nghiệp ( điểm TB từ 7.0 trở lên ) Thực tập tốt nghiệp

► Nghệ thuật học và Du lịch

Lý thuyết tiếp nhận nghệ thuật

Ngôn ngữ nghệ thuật điện ảnh và truyền hình

Cảm thụ và phê bình điện ảnh

Nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á

Âm nhạc truyền thống Việt Nam

Nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam

Mỹ thuật ứng dụng

Văn hóa mỹ thuật

Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ

Văn hóa Việt Nam qua văn học

Nghệ thuật biểu diễn

Các nền văn hóa khảo cổ Việt Nam

Văn hóa du lịch

Du lịch tâm linh

Quy trình và phương pháp hướng dẫn du lịch

Marketing du lịch

Du lịch sinh thái

Văn hóa Champa

Triết lý âm dương trong văn hoá nhận thức của người Á Đông

Văn hóa Phật giáo

Văn hóa Kitô giáo

Văn hóa Hồi giáo

Khóa luận tốt nghiệp (điểm TB 7.0 trở lên)Thực tập tốt nghiệp

Lý thuyết tiếp đón nghệ thuật

Ngôn ngữ thẩm mỹ và nghệ thuật điện ảnh và truyền hình

Cảm thụ và phê bình điện ảnh

Nghệ thuật tạo hình Đông Nam Á

Âm nhạc truyền thống lịch sử Việt Nam

Nghệ thuật sân khấu truyền thống cội nguồn Việt Nam

Mỹ thuật ứng dụng

Văn hóa mỹ thuật

Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ

Văn hóa Việt Nam qua văn học

Nghệ thuật biểu diễn

Các nền văn hóa khảo cổ Việt Nam

Văn hóa du lịch

Du lịch tâm linh

Quy trình và giải pháp hướng dẫn du lịch

Marketing du lịch

Du lịch sinh thái

Văn hóa Champa

Triết lý âm khí và dương khí trong văn hoá nhận thức của người Á Đông

Văn hóa Phật giáo

Văn hóa Kitô giáo

Văn hóa Hồi giáo

Khóa luận tốt nghiệp ( điểm TB 7.0 trở lên ) Thực tập tốt nghiệp

5. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình học ngành Văn hóa học phía trên. Công việc ngành Văn hóa học bao gồm:

Nghiên cứu viên:

Chuyên nghiên cứu về văn hóa tại các Viện, Sở nghiên cứu hoặc các trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trên khắp cả nước.

Giảng dạy, đào tạo

Về khoa học văn hóa tại các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp nghề, trường nghiệp vụ về văn hóa – thông tin, về chính trị hay hành chính Nhà nước và các tổ chức xã hội.

Quản lý

Tại các tổ chức, cơ quan Nhà nước về ngành văn hóa, thông tin, du lịch như: Sở văn hóa – thể thao du lịch, phòng văn hóa thông tin huyện, nhà văn hóa, phòng văn hóa các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Xem thêm:

Biên tập viên

Chuyên mục văn hóa tại các tạp chí, cơ quan truyền thông báo chí, hay biên dịch, biên soạn sách giáo khoa, soạn thảo văn bản, truyện tranh, thơ, văn…

Cán bộ nhà nước

Trong hoạt động quản lý văn hóa nghệ thuật, bảo tồn di sản văn hóa, hay viện bảo tàng…

Xem thêm : chuyên điều tra và nghiên cứu về văn hóa tại những Viện, Sở nghiên cứu và điều tra hoặc những TT nghiên cứu và điều tra khoa học xã hội và nhân văn trên khắp cả nước.

Về khoa học văn hóa tại những trường ĐH, cao đẳng, những trường tầm trung nghề, trường nhiệm vụ về văn hóa – thông tin, về chính trị hay hành chính Nhà nước và những tổ chức triển khai xã hội.

Tại những tổ chức triển khai, cơ quan Nhà nước về ngành văn hóa, thông tin, du lịch như : Sở văn hóa – thể thao du lịch, phòng văn hóa thông tin huyện, nhà văn hóa, phòng văn hóa những cấp từ Trung ương đến địa phương.

Xem thêm : Sữa Đậu Nành Fami Co Tac Dung Gi, Tác Dụng Thực Sự Là Gì

Phân mục văn hóa tại những tạp chí, cơ quan truyền thông báo chí, hay biên dịch, biên soạn sách giáo khoa, soạn thảo văn bản, truyện tranh, thơ, văn … trong hoạt động giải trí quản trị văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật, bảo tồn di sản văn hóa, hay viện kho lưu trữ bảo tàng …

Xem thêm : Hướng Dẫn Sử Dụng Mt4 – Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Phần Mềm Mt4

Lời kết

Hướng nghiệp phunutiepthi.vn kỳ vọng rằng những bạn đã có thông tin về ngành Văn hóa học. Nếu bạn muốn xác lập sự tương thích của bản thân với ngành học này, hãy cùng Hướng nghiệp phunutiepthi.vn làm bài trắc nghiệm sở trường thích nghi nghề nghiệp Holland nhé.

Xem thêm : Ngành văn học ra làm gì- Bạn có biết

Tin liên quan

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐHQG Hà Nội xét tuyển 1.650 chỉ tiêu

khoikhxh

Tìm hiểu thông tin tổng quan về ngành văn học

khoikhxh

Mức trần học phí sinh viên chuyên ngành luật 5 năm tới và những điều cần lưu ý khi chọn học ngành luật?

khoikhxh

Leave a Comment