Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Văn hoá học – Mã ngành: 770501 – Đại học Đà Nẵng

Ngành Văn hoá học

Văn hoá học là một ngành khoa học được hình thành trên vùng tiếp giáp của các tri thức xã hội, nhân văn về con người và xã hội, nhằm nghiên cứu văn hoá như một chỉnh thể toàn vẹn và như một chức năng đặc biệt. Ngành Văn hóa học trang bị những kiến thức cơ bản giúp sinh viên tiếp cận công việc đạt hiệu quả như mong muốn.

Ngành Văn hóa học là bộ môn chuyên nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa bao gồm nội hàm cơ sở văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, tự nhiên, khoa học, xã hội.

VỀ KIẾN THỨC CỦA NGÀNH VĂN HÓA HỌC

– Có kiến thức cơ sở về lý luận văn hoá học và phương pháp nghiên cứu văn hoá.
– Có kiến thức cơ bản và hệ thống về các thành tố và các bình diện của văn hoá; kiến thức cụ thể về các lĩnh vực văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới và văn hoá học ứng dụng.

– Có kiến thức chuyên sâu ở mức nhất định để tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành: Văn hóa dân gian, Lý luận văn hóa, Văn hóa học, Xã hội học, Dân tộc học…

– Có hiểu biết về công tác tổ chức, điều hành, quản lý, triển khai các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của các phòng, ban văn hóa, sở văn hóa – thể thao – du lịch, nhà văn hóa, bảo tàng tỉnh (thành phố).

VỀ KỸ NĂNG

– Kỹ năng vận dụng, ứng dụng kiến thức, phương pháp văn hóa học vào việc nghiên cứu một hiện tượng văn hóa cụ thể.
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề văn hóa.
– Kỹ năng tổ chức, điều hành, quản lý các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

+ Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề trong quá trình làm việc.
+ Kỹ năng giao tiếp xã hội.
+ Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

+ Kỹ năng khai thác sử dụng các kết quả nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu của người nước ngoài về văn hóa Việt Nam.
+ Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng và các phần mềm tin học chuyên ngành.

– Khả năng hội nhập tốt, khả năng sáng tạo và tư duy độc lập.

VỀ THÁI ĐỘ

– Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ tôn trọng và tự hào về tài sản văn hóa quốc gia và địa phương, kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số.
– Có ý thức tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nhằm tìm hiểu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với cộng đồng xã hội trong và ngoài nước.

– Có ý thức tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển sinh hoạt văn hóa đại chúng, củng cố nền văn hóa cộng đồng.
– Nuôi dưỡng lòng say mê tìm tòi, phát hiện và nghiên cứu những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.

Tin liên quan

Mức học phí các Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2022!

khoikhxh

Top 5 Trường Đào Tạo Ngành Công Tác Xã Hội Tốt Nhất

khoikhxh

Tuyển sinh Đại học chuyên ngành Công tác xã hội

khoikhxh

Leave a Comment