Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Văn hoá học – Đại học Đà Nẵng

Ngành Văn hóa học

Văn hóa học (Mã ngành: 7229040 ) là ngành chuyên nghiên cứu các lĩnh vực thuộc phạm trù văn hóa bao gồm cơ sở văn hóa và các lĩnh vực liên quan đến văn hóa từ nhân văn, tự nhiên, khoa học, xã hội.

Văn hóa học trang bị những kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh đó, khi học ngành Văn hóa học người học còn được rèn luyện về các kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thuyết trình, phân tích; kỹ năng về xử lý vấn đề và trách nhiệm xã hội; cách tổ chức công việc; sử dụng được ngoại ngữ, công nghệ thông tin; có khả năng độc lập trong nghiên cứu, cập nhật kiến thức; cách quản lý thời gian, tổ chức công việc bản thân, hoàn thành mục tiêu đề ra…

Yêu cầu khi học ngành Văn hóa học

VỀ KIẾN THỨC

– Có kiến thức cơ sở về lý luận văn hoá học và phương pháp nghiên cứu văn hoá.

– Có kiến thức cơ bản và hệ thống về các thành tố và các bình diện của văn hoá; kiến thức cụ thể về các lĩnh vực văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới và văn hoá học ứng dụng.

– Có kiến thức chuyên sâu ở mức nhất định để tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành: Văn hóa dân gian, Lý luận văn hóa, Văn hóa học, Xã hội học, Dân tộc học…

– Có hiểu biết về công tác tổ chức, điều hành, quản lý, triển khai các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của các phòng, ban văn hóa, sở văn hóa – thể thao – du lịch, nhà văn hóa, bảo tàng tỉnh (thành phố).

VỀ KỸ NĂNG

– Kỹ năng vận dụng, ứng dụng kiến thức, phương pháp văn hóa học vào việc nghiên cứu một hiện tượng văn hóa cụ thể.

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề văn hóa.

– Kỹ năng tổ chức, điều hành, quản lý các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

+ Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề trong quá trình làm việc.

+ Kỹ năng giao tiếp xã hội.

+ Kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

+ Kỹ năng khai thác sử dụng các kết quả nghiên cứu, tài liệu nghiên cứu của người nước ngoài về văn hóa Việt Nam.

+ Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng và các phần mềm tin học chuyên ngành.

– Khả năng hội nhập tốt, khả năng sáng tạo và tư duy độc lập.

VỀ THÁI ĐỘ

– Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ tôn trọng và tự hào về tài sản văn hóa quốc gia và địa phương, kho tàng văn hóa các dân tộc thiểu số.

– Có ý thức tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội nhằm tìm hiểu, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với cộng đồng xã hội trong và ngoài nước.

– Có ý thức tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển sinh hoạt văn hóa đại chúng, củng cố nền văn hóa cộng đồng.

– Nuôi dưỡng lòng say mê tìm tòi, phát hiện và nghiên cứu những giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại.

Tin liên quan

UEH công bố thông tin tuyển sinh Khóa 47 Đại học chính quy năm 2021 – CỔNG TUYỂN SINH UEH

khoikhxh

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Văn Hóa Tp Hcm Xét Học Bạ 2021

khoikhxh

Xét học bạ online – An toàn mùa Covid, cầm chắc “chiếc vé” vào đại học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

khoikhxh

Leave a Comment