Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Đại học Cần Thơ – Chuyên ngành Triết học

Ngành Triết học

Triết học (Mã ngành: 7229011) là ngành nghiên cứu về những vấn đề cơ bản của con người, thế giới quan, sự tồn tại, quy luật, giá trị, ý thức. Ngành Triết học giúp người học biết cách thức giải quyết vấn đề cũng như phương pháp tiếp cận vấn đề có hệ thống.

Ngoài ra ngành Triết học còn cung cấp các kỹ năng cho sinh viên bao gồm: kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phân tích, phán đoán; kỹ năng thuyết phục và đàm phán; kỹ năng về phân tích, tổng kết; kỹ năng lựa chọn…

Chuyên ngành Triết học tại Đại học Cần Thơ

Thời gian huấn luyện và đào tạo : 4 năm
Đối tượng tuyển sinh : Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành .

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo cử nhân triết học có phẩm chất chính trị tốt, yêu nước, yêu nghề; có đạo đức nghề nghiệp với tư duy năng động, sáng tạo; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; có sức khỏe để phục vụ ngành nghề.
 • Trang bị cho người học có kiến thức chuyên sâu về triết học giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học duy vật biện chứng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng tốt những kiến thức triết học vào lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn của thời đại, đất nước và của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các tổ chức xã hội – chính trị; trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy triết học, các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, các trường Chính trị ở Trung ương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Có thể học tập lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ triết học hoặc có thể chuyển đổi sang những ngành học gắn liền với triết học theo yêu cầu của thực tiễn xã hội.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Về kiến thức

 • Có kiến thức về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc nghiên cứu lịch sử triết học và triết học đương đại.
 • Trang bị kiến thức về logic học, phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc nghiên cứu kiến thức chuyên ngành.
 • Nắm vững kiến thức về lịch sử triết học và triết học đương đại.
 • Có phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về triết học.
 • Trang bị ngoại ngữ chuyên ngành triết học nhằm tạo điều kiện cho người học nghiên cứu sâu những vấn đề triết học.

Về kỹ năng

Kỹ năng cứng

 • Nhận diện các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, từ đó đưa ra kế hoạch và giải pháp, kiến nghị xử lý thông qua các phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, xử lý số liệu,… xác lập trên cơ sở thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.
 • Nhận diện được các giả thiết để đơn giản hóa các vấn đề phức tạp, lựa chọn các hướng giải quyết phù hợp.

Kỹ năng mềm

 • Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A trở lên.
 • Trình độ công nghệ thông tin: Đạt trình độ tin học ứng dụng tương đương trình độ A trở lên.
 • Hiểu và giải thích các giai đoạn của việc thành lập nhóm, khái quát được mục tiêu và công việc cần làm.
 • Xác định các tình huống giao tiếp, thực hành thuyết trình và sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình thuyết trình.

Cơ hội nghề nghiệp

Là cử nhân triết học hoàn toàn có thể thao tác trong những tổ chức triển khai xã hội – chính trị, trong những cơ quan của Đảng và Nhà nước ở những cấp ; nghiên cứu và điều tra và giảng dạy tại những Viện, Trung tâm điều tra và nghiên cứu, những trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hoặc những trường đại trà phổ thông trong cả nước .

Xem thêm : Ngành Luật là gì? Ra trường làm gì?

Tin liên quan

Đại Học Công Đoàn

khoikhxh

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Văn Lang năm 2021

khoikhxh

Nhiều điểm mới tuyển sinh vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2022

khoikhxh

Leave a Comment