Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý văn hóa – tư tưởng (mã số chuyên ngành 530)

Đào tạo trình độ ĐH ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý văn hóa – tư tưởng. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học .

1. Thời gian đào tạo ngành Quản lí văn hóa:

4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Chương trình toàn khóa gồm 180 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp ngành Quản lí văn hóa:

Người học sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể công tác làm việc tại :

– Các cơ quan tuyên giáo của tổ chức triển khai Đảng những cấp, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những đơn vị chức năng trong lực lượng vũ trang ;

– Các cơ quan quản lý văn hoá tư tưởng của TW và địa phương ;

– Giảng dạy lý luận chính trị tại những trường ĐH, CĐ, THCN, những trường chính trị tỉnh, thành phố, TT tu dưỡng lý luận chính trị cấp huyện ; giảng dạy môn Giáo dục đào tạo công dân tại những trường trung học phổ thông …

4. Chuẩn đầu ra ngành Quản lí văn hóa:

4.1. Kiến thức

– Được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, mạng lưới hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng và những quan điểm của Đảng về công tác làm việc tư tưởng – văn hóa và khoa giáo .

– Có sự hiểu biết nhất định về những quan điểm, tư tưởng khác nhau và có năng lượng, giải pháp đấu tranh với quan điểm tư tưởng sai lầm, thù địch .

– Có kỹ năng và kiến thức văn hoá tổng hợp, nhất là kiến thức và kỹ năng về những khoa học xã hội và nhân văn. Hiểu biết về quốc tế tân tiến, về quốc gia, xã hội, con người Nước Ta trên những phương diện lịch sử vẻ vang, truyền thống cội nguồn, tâm ý, văn hoá …

– Nắm vững kỹ năng và kiến thức những môn khoa học chuyên ngành về công tác làm việc tư tưởng – văn hóa và khoa giáo .

Xem thêm : Top 12 lí do bạn nên chọn Đại học văn hóa

4.2. Kỹ năng

– Có phong thái thao tác dân chủ và năng lực đối thoại với quần chúng. Có văn hoá trong ứng xử, tiếp xúc, biết hấp dẫn quần chúng tham gia vào những hoạt động giải trí tư tưởng – văn hóa của Đảng .

– Có năng lực giúp cấp uỷ hướng dẫn, tiến hành, chỉ huy, kiểm tra việc thực thi những chương trình học tập lý luận chính trị cho những loại đối tượng người tiêu dùng và công tác làm việc điều tra và nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử vẻ vang Đảng ở địa phương .

– Có năng lực giúp cấp ủy hướng dẫn, tiến hành, kiểm tra việc thực thi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và quản lý những ngành nghề dịch vụ : Dân tộc, tôn giáo, văn hoá, văn nghệ, báo chí truyền thông, xuất bản .

– Có năng lực giúp cấp uỷ hướng dẫn, tiến hành, kiểm tra việc thực thi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và quản lý những nghành của công tác làm việc khoa giáo : Giáo dục đào tạo – giảng dạy, khoa học – công nghệ, y tế – thể thao, dân số – mái ấm gia đình – trẻ nhỏ .

– Có năng lượng sử dụng những phương tiện thông tin đại chúng trong quy trình triển khai công tác làm việc tư tưởng, đặc biệt quan trọng là năng lượng chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp hoạt động giải trí của những cơ quan thông tin – giáo dục – tiếp thị quảng cáo .
– Nắm vững thẩm mỹ và nghệ thuật tuyên truyền, diễn giảng, biết soạn thảo và giải quyết và xử lý những loại văn bản về công tác làm việc tư tưởng .

– Có năng lượng nghiên cứu và điều tra những yếu tố tư tưởng – chính trị và đề xuất kiến nghị những giải pháp xử lý. Có năng lực chớp lấy, hướng dẫn dư luận xã hội, phát hiện, lý giải những khuynh hướng tư tưởng phát sinh trong những những tầng lớp dân cư khác nhau .

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với tiềm năng, lý tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta .

– Tích cực góp thêm phần tham gia kiến thiết xây dựng và thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước ; có dũng khí đấu tranh chống những bộc lộ của chủ nghĩa thời cơ, chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều ; chống những quan điểm sai lầm, phản động và tệ nạn xã hội .

– Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trung thực và thẳng thắn, nhã nhặn và giản dị và đơn giản, gương mẫu, lời nói song song với việc làm, có quan điểm quần chúng đúng đắn ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật và niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc, yêu nghề .

4.4. Trình độ ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu ( tương tự 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS ) .

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng tin học văn phòng trình độ A, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc .

5. Chương trình đào tạo ngành Quản lí văn hóa

Gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (77 đvht):

– Xã hội học đại cương

– Chính trị học đại cương

– Pháp luật đại cương

– Xây dựng Đảng

– Quản lý hành chính nhà nước

– Giáo dục học đại cương

– Tiếng Việt thực hành thực tế

– Quan hệ chính trị quốc tế

– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (18 đvht):

– Khoa học quản lý

– Tâm lý học chỉ huy, quản lý

– Hệ tư tưởng học

– Lịch sử công tác làm việc tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

– Tâm lý học tuyên truyền

– Lịch sử tư tưởng chính trị

– Tác phẩm tầm cỡ về công tác làm việc tư tưởng

– …..

quản lí văn hóa

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (67 đvht):

– Nguyên lý công tác làm việc tư tưởng ( I )

– Nguyên lý công tác làm việc tư tưởng ( II )

– Nguyên lý tuyên truyền

– Lý thuyết tiếp thị quảng cáo và hoạt động

– Nghệ thuật phát biểu miệng

– Thể loại phát biểu miệng

– Quản lý hoạt động giải trí tư tưởng – văn hóa

– Quản lý hoạt động nghệ thuật

– Dư luận xã hội

– Xử lý trường hợp công tác làm việc tư tưởng

– …..

Tin liên quan

Ngành Marketing Xét Tổ Hợp Môn Nào? Trường Nào Xét Học Bạ THPT?

khoikhxh

Đại học Kinh tế quốc dân xét học bạ năm 2021

khoikhxh

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021

khoikhxh

Leave a Comment