Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Tên văn bằng                         : Cử nhân Quan hệ quốc tế

Ngành đào tạo                       : Quan hệ quốc tế

Chuyên ngành                       : Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế

Mã số                                   : 7310206

1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

Tuỳ theo năng lượng và điều kiện kèm theo đơn cử mà sinh viên hoàn toàn có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 học kỳ chính hoặc lê dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời hạn đào tạo và giảng dạy lao lý trên. Các đối tượng người dùng được hưởng chủ trương ưu tiên theo lao lý tại Quy chế tuyển sinh ĐH, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời hạn tối đa để triển khai xong chương trình.

2. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

 • Cán bộ đối ngoại, hợp tác quốc tế tại các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ;
 • Cán bộ ngoại giao tại lãnh sự quán, đại sứ quán
 • Phóng viên, biên tập viên quốc tế tại các cơ quan báo chí;
 • Biên, phiên dịch về quan hệ quốc tế
 • Cán bộ nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo

Và rất nhiều việc làm khác có sử dụng kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức tương quan đến quan hệ quốc tế và truyền thông quốc tế.

3. Chuẩn đầu ra

3.1. Kiến thức

Kiến thức đại cương 1 : Xác định được những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Nước Ta.

2 : Hiểu được một cách mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức những ngành khoa học xã hội nhân văn có tương quan đến ngành học, như chính trị, pháp lý, văn hóa truyền thống, xã hội, văn hóa truyền thống, ngôn từ, tâm ý, văn học …

3 : Vận dụng được chiêu thức điều tra và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong điều tra và nghiên cứu. Kiến thức cơ sở ngành

4: Phân tích được lý luận quan hệ quốc tế, bản chất, nội dung, hình thức các mối quan hệ quốc tế; các vấn đề cơ bản trong quan hệ chính trị quốc tế.

5: Vận dụng được kiến thức về khoa học lãnh đạo quản lý trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, truyền thông quốc tế

6 : Áp dụng pháp lý của Nước Ta trong công tác làm việc đối ngoại và hợp tác quốc tế, truyền thông quốc tế 7 : Phân tích được triết lý về địa chính trị quốc tế, ngoại giao kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống Kiến thức ngành

8: Khái quát hóa và vận dụng sáng tạo các lý thuyết về thông tin đối ngoại, nghiệp vụ đối ngoại, cơ sở truyền thông quốc tế

9 : Phân tích được chủ trương đối ngoại của 1 số ít nước trên quốc tế, lịch sử dân tộc ngoại giao và chủ trương đối ngoại Nước Ta, lịch sử vẻ vang quan hệ quốc tế, đối ngoại công chúng

10 : Vận dụng được những nhiệm vụ : phát ngôn đối ngoại, tiếp xúc và đàm phán, văn phòng đối ngoại

11 : Sử dụng thành thạo vốn kỹ năng và kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt động giải trí thực tiễn. Kiến thức chuyên ngành

12 : Phân tích được những nội dung chuyên ngành quan hệ quốc tế như : quan hệ kinh tế tài chính quốc tế, quan hệ quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, những trào lưu xã hội – chính trị quốc tế, những tổ chức triển khai quốc tế, bảo mật an ninh phi truyền thống cuội nguồn

13 : Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng về nhiệm vụ ngoại giao, nhiệm vụ văn phòng đối ngoại trong thực tiễn

– Kỹ năng

14 : Có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích có phản biện sự kiện quốc tế, thông tin và tài liệu : Khả năng sử dụng thông tin từ những nguồn khác nhau, so sánh so sánh thông tin, đưa ra đánh giá và nhận định và Kết luận.

15: Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý tình huống trong hoạt động đối ngoại, xử lý khủng hoảng liên quan tới truyền thông quốc tế.

16: Có kỹ năng ngoại giao, giao tiếp và đàm phán quốc tế, kỹ năng tổ chức hoạt động đối ngoại, xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc tế, giao tiếp liên văn hóa

17 : Có kiến thức và kỹ năng phát minh sáng tạo những loại sản phẩm truyền thông và sử dụng những phương tiện đi lại truyền thông trong quan hệ quốc tế. 18 : Có kỹ năng và kiến thức tiếp xúc, sử dụng ngoại ngữ, biên dịch, phiên dịch tiếng Anh ngành Quan hệ quốc tế,

19: Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề về quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế về mặt lý luận và thực tiễn

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

20 : Năng lực thao tác độc lập và thao tác nhóm trong điều kiện kèm theo thao tác biến hóa, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể và nghĩa vụ và trách nhiệm với nhóm. 21 : Có năng lượng chỉ huy, dẫn dắt trong hoạt động giải trí trình độ, nhiệm vụ của Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế.

22: Có năng lực tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

23 : Năng lực tự học tập, tích góp kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm tay nghề để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ ;

24: Năng lực nhận thức và dự báo sự vận động của thế giới và quan hệ quốc tế,

25 : Năng lực vận dụng những xu thế tăng trưởng của báo chí truyền thông / truyền thông quốc tế để hoàn toàn có thể chớp lấy thích ứng với sự biến hóa của nhu yếu nghề nghiệp.

3.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu ( tương tự 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS ).

3.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kỹ năng và kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc.

4. Chương trình đào tạo gồm :

Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh). Chương trình toàn khóa gồm 130 tín chỉ ( chưa gồm có Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

5. Chương trình đào tạo :

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ : 130 tín chỉ ( chưa gồm có 12 tín chỉ Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục đào tạo quốc phòng ) trong đó :

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (48 tín chỉ):

 • Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (15 tín chỉ)

Bắt buộc

STT Học phần Số tín chỉ

( kim chỉ nan : thực hành thực tế )

Triết học Mác- Lênin 4 ( 3,0 : 1,0 )
Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 ( 2,0 : 1,0 )
Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 ( 2,0 : 1,0 )
Lịch sử ĐCS Việt Nam 3 ( 2,0 : 1,0 )
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 ( 1,5 : 0,5 )
 • Khoa học xã hội nhân văn  (15 Tín chỉ)

Bắt buộc (9 tín chỉ)

Pháp luật đại cương 3 ( 2,0 : 1,0 )
Chính trị học 2 ( 1,5 : 0,5 )
Xây dựng Đảng 2 ( 1,5 : 0,5 )
Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2 ( 1,5 : 0,5 )

Tự chọn (6 tín chỉ)

Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 ( 1,5 : 0,5 )
Đạo đức học Mác – Lênin 2 ( 1,5 : 0,5 )
Lôgic học 2 ( 1,5 : 0,5 )
Lí luận dạy đại học 2 ( 1,5 : 0,5 )
Lịch sử văn minh thế giới 2 ( 1,5 : 0,5 )
Tâm lý học đại cương 2 ( 1,5 : 0,5 )
Tiếng Việt thực hành 2 ( 1,5 : 0,5 )
Quan hệ công chúng 2 ( 1,5 : 0,5 )
Xã hội học đại cương 2 ( 1,5 : 0,5 )
 • Khoa học tự nhiên
Tin học ứng dụng 3 ( 1,0 : 2,0 )
 • Ngoại ngữ (Chọn học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

         – Tiếng Anh

Tiếng Anh học phần 1 4 ( 2,0 : 2,0 )
Tiếng Anh học phần 2 4 ( 2,0 : 2,0 )
Tiếng Anh học phần 3 4 ( 2,0 : 2,0 )
Tiếng Anh học phần 4 3 ( 1,5 : 1,5 )

        –  Tiếng Trung

Tiếng Trung học phần 1 4 ( 2,0 : 2,0 )
Tiếng Trung học phần 2 4(2,0:2,0)

Tiếng Trung học phần 3 4 ( 2,0 : 2,0 )
Tiếng Trung học phần 4 3 ( 1,5 : 1,5 )

5.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp     82 tín chỉ

 • Kiến thức cơ sở ngành     18 tín chỉ

– Bắt buộc:  12 tín chỉ

Khoa học lãnh đạo 3 ( 2,0 : 1,0 )
Nhà nước và pháp luật 3 ( 2,0 : 1,0 )
Truyền thông và vận động 3 ( 2,0 : 1,0 )
Quan hệ quốc tế 3 ( 2,0 : 1,0 )

– Tự chọn  (6 tín chỉ)

Địa chính trị thế giới 3 ( 2,0 : 1,0 )
Ngoại giao kinh tế và văn hóa 3 ( 2,0 : 1,0 )
Kinh tế đối ngoại Việt Nam 3 ( 2,0 : 1,0 )
Th chế chính trị thế giới đương đại 3 ( 2,0 : 1,0 )
Lý thuyết và kỹ năng truyền thông chính sách 3 ( 2,0 : 1,0 )
Nguyên lý công tác tư tưởng 3 ( 2,0 : 1,0 )
 • Kiến thức ngành (25 tín chỉ)

–    Bắt buộc  (15 tín chỉ)

Thông tin đối ngoại Việt Nam 3 ( 1,5 : 1,5 )
Cơ sở truyền thông quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Đối ngoại công chúng 3 ( 1,5 : 1,5 )
Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giới 3 ( 1,5 : 1,5 )
Nghệ thuật phát ngôn đối ngoại 3 ( 1,5 : 1,5 )
Thực tế chính trị – xã hội 2 ( 0,5 : 1,5 )
Kiến tập 2 ( 0,5 : 1,5 )

– Tự chọn (6 tín chỉ)

Giao tiếp và đàm phán quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam 3 ( 1,5 : 1,5 )
Lịch sử quan hệ quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Luật pháp quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Quản trị truyền thông quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Những vấn đề toàn cầu 3 ( 1,5 : 1,5 )
 • Kiến thức bổ trợ (9 tín chỉ)

– Bắt buộc (6 tín chỉ)

Tiếng Anh chuyên ngành (1) 3 ( 1,5 : 1,5 )
Tiếng Anh chuyên ngành (2) 3 ( 1,5 : 1,5 )

– Tự chọn (3 tín chỉ)

Tiếng Anh chuyên ngành (3) 3 ( 1,5 : 1,5 )
Tiếng Anh giao tiếp đối ngoại 3 ( 1,5 : 1,5 )
Biên phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành 3 ( 1,5 : 1,5 )
 • Kiến thức chuyên ngành

Xem thêm: Bài 2 Lịch sử hình thành và phát triển của PR – Luận văn, đồ án, luan van, do an

–  Bắt buộc

Quan hệ quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 3 ( 1,5 : 1,5 )
Quan hệ kinh tế quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Các phong trào xã hội – chính trị quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Các tổ chức quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Nghiệp vụ ngoại giao và văn phòng đối ngoại 3 ( 1,5 : 1,5 )
Thực tập cuối khóa 3 ( 0,5 : 2,5 )
Khóa luận 6

– Tự chọn

Tổ chức hoạt động đối ngoại 3 ( 1,5 : 1,5 )
Xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Kỹ năng giao tiếp liên văn hoá 3 ( 1,5 : 1,5 )
Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí đối ngoại 3 ( 1,5 : 1,5 )
Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )
Kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông 3 ( 1,5 : 1,5 )

– Học phần thay thế khóa luận

An ninh phi truyền thống 3 ( 1,5 : 1,5 )
Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế 3 ( 1,5 : 1,5 )

Xem thêm: Ngành du lịch năm 2017 với sự phát triển ấn tượng

Tin liên quan

Cục Quân y, Quân đội nhân dân Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

khoikhxh

Học phí đại học văn lang 2022

khoikhxh

Học xã hội, theo tự nhiên được không?

khoikhxh

Leave a Comment