Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Luật pháp

Luật pháp dưới góc độ luật học được hiểu như là tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí chung của một quốc gia, khu vực, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế.

Luật pháp thông thường được thực thi thông qua một hệ thống tòa án, trong đó, quan tòa sẽ nghe tranh tụng từ các bên và áp dụng các quy định để đưa ra phán quyết công bằng và hợp lý. Cách thức mà luật pháp được thực thi được biết đến như là hệ thống pháp lý, thông thường phát triển trên cơ sở tập quán tại mỗi quốc gia.

Phần lớn những vương quốc dựa vào công an pháp lý để thi hành pháp luật. Cảnh sát pháp lý nói chung phải được giảng dạy chuyên nghiệp về những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức thực thi pháp luật trước khi được được cho phép có những hành vi nhân danh pháp luật, ví dụ điển hình như đưa ra những cảnh báo nhắc nhở và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm hay ra những lệnh khác cũng như thực thi việc tạm giam, tạm giữ .

Những người hành nghề pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức pháp lý trước khi được phép biện hộ cho các bên tại tòa án,

Luật pháp dưới góc nhìn luật học được hiểu như là tổng thể và toàn diện những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, biểu lộ ý chí của giai cấp cầm quyền, được Nhà nước bảo vệ thực thi bằng những giải pháp giáo dục, thuyết phục, và cưỡng chế .

Luật pháp thường thì được thực thi trải qua một mạng lưới hệ thống những cơ quan thực thi, gồm có những cơ quan như Công an ( công an ), TANDTC, Việc kiểm sát, thi hành án ….. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, chỉ những hành vi vi phạm pháp lý gây hậu quả xấu cho xã hội và đến một mức độ thiết yếu mới hoàn toàn có thể bị đưa ra Toà án.

Hiện nay, hầu hết những nước trên quốc tế đều có hai ” nhánh ” là thực thi pháp luật theo con đường hành chính và thực thi theo con đường hình sự. Hành chính và hình sự là hai Lever khác nhau và không hề đồng thời vận dụng lên một hành vi vi phạm. ( Cụ thể xin vui mừng xem thêm pháp luật tại những văn bản pháp lý hiện hành để biết lao lý nào sẽ cấu thành tội phạm hình sự và hành vi nào sẽ bị xử phạt hành chính ) .

Về cơ bản, pháp luật được thực thi trải qua những giải pháp hành chính là nhiều hơn cả, ví dụ như : công an giao thông vận tải xử phạt người vi phạm, thanh tra thiết kế xây dựng thanh tra và xử phạt vi phạm …..

Trong xã hội dân sự, mặc dầu Tòa án vừa đóng vai trò là cơ quan thực thi nhưng cũng vừa là một người trọng tài để đưa ra những phán xét của mình về tính hợp pháp của hành vi. Tuy vậy, ở Nước Ta và đại đa số những nước châu Á nói chung, việc đưa vấn đề đến Tòa án chưa trở thành một thói quen và văn hóa truyền thống pháp lý .Phần lớn những vương quốc dựa vào công an pháp lý để thi hành lao lý.

Cảnh sát pháp lý nói chung phải được đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp về những kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng thực thi lao lý trước khi được được cho phép có những hành vi nhân danh pháp luật, ví dụ điển hình như đưa ra những cảnh báo nhắc nhở và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm hay ra những lệnh khác cũng như triển khai việc tạm giam, tạm giữ .

Những người hành nghề pháp lý nói chung phải được huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp về những kỹ năng và kiến thức pháp lý trước khi được phép biện hộ cho những bên tại tòa án nhân dân, dự thảo những văn bản pháp lý hay đưa ra những tư vấn pháp lý .

Bản chất của lao lý phản ánh thực chất của Nhà nước đặt ra nó. Nhà nước kiểu nào thì pháp lý kiểu đó. Chính vì thế, pháp luật có đặc thù giai cấp. Luật pháp còn có tính xã hội vì nó tiềm ẩn những chuẩn mực chung được số đông trong xã hội ủng hộ. Nếu không pháp luật sẽ bi chống đối. Luật pháp có tính dân tộc bản địa, nghĩa là tương thích với truyền thống lịch sử, tập quán, giá trị đạo đức của những dân tộc bản địa trong quốc gia.

Bản chất này được cho phép lao lý thân thiện với dân chúng, được dân chúng ủng hộ, do đó mà có hiệu suất cao kiểm soát và điều chỉnh lên những quan hệ xã hội. Luật pháp có tính thời đại, nghĩa là tương thích với trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính của quốc gia, có năng lực hội nhập với pháp luật quốc tế .

Thuộc tính của pháp luật[sửa|sửa mã nguồn]

Về mặt nội dung, lao lý có tính quy phạm phổ cập. Luật pháp là do Nhà nước đặt ra, nên đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của nó thông dụng hơn những quy phạm xã hội khác .Về mặt hình thức, pháp luật có tính ngặt nghèo. Để dân chúng biết được và phải biết ý chí của Nhà nước, thì ý chí này phải được bộc lộ dưới những hình thức ngặt nghèo.

Có 3 hình thức pháp luật cơ bản, đó là tập quán pháp, tiền lệ pháp, và văn bản quy phạm pháp luật .Luật pháp được bảo vệ bằng Nhà nước. Sau khi đặt ra pháp luật, Nhà nước đưa pháp luật vào đời sống trải qua những cơ quan Nhà nước, những thiết chế chính trị, những cán bộ, nguồn lực kinh tế tài chính, những chiêu thức quản trị đặc biệt quan trọng là giải pháp cưỡng chế .

Đối với xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

 • Điều tiết và định hướng sự phát triển của các quan hệ xã hội.
 • Là cơ sở để bảo đảm an toàn xã hội; giải quyết các tranh chấp trong xã hội.
 • Là phương tiện bảo đảm và bảo vệ quyền con người; bảo đảm dân chủ, công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội.
 • Đảm bảo sự phát triển bên vững của xã hội và giữ vai trò giáo dục của pháp luật.

Đối với lực lượng cầm quyền[sửa|sửa mã nguồn]

Pháp luật thể chế hoá chủ trương, đường lối, chủ trương của lực lượng cầm quyền ; là vũ khí chính trị của lực lượng cầm quyền để chống lại sự phản kháng, chống đối trong xã hội .

Đối với Nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Pháp luật tạo cơ sở pháp lý vững chãi cho sự sống sót của nhà nước ; là công cụ bảo vệ nhà nước ; và là cơ sở pháp lý cho tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của cỗ máy nhà nước .Pháp luật là cơ sở để thiết kế xây dựng đội ngũ nhân viên cấp dưới nhà nước theo đúng tính năng, trách nhiệm và phẩm chất công vụ ; là công cụ trấn áp quyền lực tối cao nhà nước, để nhà nước tổ chức triển khai và quản trị mọi mặt của đời sống kinh tế tài chính xã hội .

Đối với kinh tế tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Pháp luật là phương tiện đi lại tạo lập cơ sở pháp lý để những chủ thể kinh tế tài chính triển khai sản xuất kinh doanh thương mại trong khuôn khổ pháp lý ; là phương tiện đi lại để Nhà nước triển khai tính năng quản trị của mình so với nền kinh tế tài chính, để bảo vệ quyền lợi kinh tế tài chính chính đáng cho những chủ thể kinh tế tài chính và xử lý những yếu tố xã hội phát sinh trong nền kinh tế thị trường .

Đối với những tổ chức triển khai chính trị – xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Pháp luật là phương tiện đi lại lao lý về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; tạo cơ sở pháp lý để những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, hội đồng đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp lý của những cơ quan nhà nước, nhân viên cấp dưới nhà nước, mọi công dân .

Pháp luật và đạo đức luôn bổ trợ và tương hỗ lẫn nhau trong việc kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội. Pháp luật được kiến thiết xây dựng dựa trên cơ sở những giá trị đạo đức văn minh và là phương tiện đi lại chứng minh và khẳng định, duy trì đạo đức đó .

Các mối quan hệ[sửa|sửa mã nguồn]

Với kinh tế tài chính[sửa|sửa mã nguồn]

Tính quy định của kinh tế đối với pháp luật. Pháp luật trước hết được ra đời trên cơ sở hạ tầng và bị quy định (cả nội dung và sự phát triển của pháp luật) bởi cơ sở hạ tầng. Cơ cấu kinh tế, tính chất của các quan hệ kinh tế sẽ quyết định tính chất của các quan hệ pháp luật và phương pháp điều chỉnh pháp luật. Khi cơ chế kinh tế thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi trong tổ chức, hoạt động của các thiết chế và thủ tục pháp lý.

Sự tác động trở lại của pháp luật đối với kinh tế. Pháp luật phù hợp quy luật vận động khách quan của các quan hệ kinh tế và phù hợp thực tiễn sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển. Nếu pháp luật không phù hợp điều kiện, yêu cầu của kinh tế sẽ cản trở những ý tưởng và hành vi kinh doanh chính đáng mang lại lợi ích chính đáng cho xã hội.

Với chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Mối quan hệ giữa pháp lý với chính trị bộc lộ ở mối quan hệ giữa quan điểm, đường lối của Đảng cầm quyền với hoạt động giải trí thiết kế xây dựng pháp lý. Đường lối chính trị có ý nghĩa chỉ huy việc thiết kế xây dựng, tuyên truyền, giáo dục pháp lý. Pháp luật thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng thành ý chí chung của xã hội, nhà nước .

Với Nhà nước[sửa|sửa mã nguồn]

Pháp luật và Nhà nước là hai bộ phận của kiến trúc thượng tầng, luôn có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau. Nhà nước là tổ chức triển khai để thực thi quyền lực tối cao chính trị của đảng cầm quyền, nhưng quyền lực tối cao đó chỉ hoàn toàn có thể được triển khai và có hiệu lực thực thi hiện hành trên cơ sở triển khai pháp lý.

Ngược lại, pháp lý là mạng lưới hệ thống những quy tắc xử sự do Nhà nước phát hành và luôn phản ánh những chủ trương của Nhà nước, bảo vệ cho những chủ trương đó được thực thi trong xã hội. Với ý nghĩa đó, Nhà nước không hề sống sót và phát huy quyền lực tối cao nếu thiếu pháp lý ; ngược lại, pháp lý chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội khi được Nhà nước phát hành và bảo vệ triển khai .

Các mạng lưới hệ thống pháp lý[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính Các hệ thống pháp luật trên thế giới.

Nói chung có 4 hệ thống pháp luật đang được thực thi ngày nay trên thế giới.

Dân luật / Luật châu Âu lục địa[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính Hệ thống luật châu Âu lục địa

Hệ thống luật châu Âu lục địa hay dân luật là sự pháp điển hóa đặt thành một hệ thống bao hàm toàn diện các quy tắc được áp dụng và làm sáng tỏ bởi các quan tòa. Đây là hệ thống luật được thực thi lớn nhất trên thế giới, với khoảng 60% dân số thế giới sống tại các quốc gia được điều hành bởi hệ thống luật này.

Sự độc lạ quan trọng nhất của mạng lưới hệ thống luật này với thông luật hay luật Anh-Mỹ, là thường thì thì chỉ có những lao lý trong những luật đạo mới được coi là có giá trị ràng buộc pháp lý mà không phải là những tiền lệ, ngoại trừ những trường hợp tựa như đã được phán quyết tại tòa án nhân dân tối cao.

Tuy nhiên, trong trong thực tiễn xét xử so với những trường hợp tựa như thì những TANDTC thường thì theo những phán quyết trước đây của mình. Ngoài ra, tại một số ít mạng lưới hệ thống pháp luật theo mạng lưới hệ thống luật châu Âu lục địa ( ví dụ điển hình tại Đức ), những văn bản của những học giả pháp lý cũng có ảnh hưởng tác động đáng kể tại tòa .

Trong hầu hết những chế định pháp lý thì ngành hạt nhân của luật tư được pháp điển hóa trong dạng luật dân sự, nhưng trong một số ít trường hợp, ví dụ điển hình tại Scotland thì chúng không được pháp điển hóa. Hệ thống luật châu Âu lục địa có nguồn gốc từ Luật La Mã, đã được những học giả và những TANDTC kế tục và sử dụng từ cuối thời kỳ Trung cổ trở đi.

Phần lớn những mạng lưới hệ thống pháp lý ngày này có nguồn gốc từ khuynh hướng pháp điển hóa trong thế kỷ 19. Luật dân sự của nhiều vương quốc, đơn cử là tại những thuộc địa cũ của Pháp và Tây Ban Nha có những vết tích từ bộ luật Napoleon trong nhiều góc nhìn.

Tuy nhiên, điều này không đúng so với phần đông những vương quốc trong khu vực Trung và Đông Âu, Scandinavia và Đông Á. Đáng chú ý quan tâm là Bộ Luật Dân sự của Đức BGB đã được tăng trưởng từ luật La Mã với sự tham chiếu tới những tập quán pháp lý của Đức và có tác động ảnh hưởng quyết định hành động tới sự đi theo dân luật tại những vương quốc khác

Tầm quan trọng của luật Napoléon cũng không nên cường điệu hóa quá mức do nó chỉ bao hàm một số ít ngành nghề dịch vụ cơ bản của luật tư, trong khi còn có những bộ luật khác kiểm soát và điều chỉnh những ngành nghề dịch vụ như luật doanh nghiệp, luật hành chính, luật thuế và hiến pháp v.v.

Thông luật hay luật Anh-Mỹ là một hệ thống pháp luật với hình thức pháp lý đặc thù là tiền lệ pháp. Đó là pháp luật dựa trên các phán quyết tạo ra tiền lệ (stare decisis) từ các vụ án trước đó. Hệ thống thông luật hiện nay được áp dụng tại Ireland, Anh, Australia, New Zealand, Nam Phi, Canada (ngoại trừ Québec) và Hoa Kỳ (bang Louisiana sử dụng cả thông luật và dân luật Napoleon).

Ngoài ra, một số quốc gia khác cũng áp dụng hệ thống thông luật trong một hệ thống hỗn hợp, chẳng hạn như Pakistan, Ấn Độ và Nigeria chủ yếu áp dụng hệ thống thông luật, nhưng kết hợp cả luật tôn giáo và tập quán pháp.

Tập quán pháp[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính: Tập quán pháp

Tập quán pháp là những tập quán có ích sẵn có đối với một nhà nước mới được thành lập và được nhà nước này thừa nhận làm pháp luật. Lưu ý là luật tập quán cũng có thể thích hợp trong các phán quyết tại các hệ thống pháp lý khác trong những lĩnh vực hay vụ việc mà các quy định pháp lý điều chỉnh lại không (hoặc chưa) tồn tại.

Ví dụ, tại Áo, các học giả luật tư thông thường cho rằng luật tập quán vẫn còn tồn tại, trong khi các học giả luật công lại không công nhận điều này. Trong bất kỳ trường hợp nào, rất khó để tìm các ví dụ thích hợp trong thực tế.

Luật tôn giáo[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính: Luật tôn giáo.

Nhiều vương quốc kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống pháp lý của mình trên cơ sở những nguyên tắc tôn giáo. Hệ thống có ảnh hưởng tác động lớn nhất trong dạng này là Sharia, hay luật Hồi giáo .

Luật Do Thái (Halakha), được tuân thủ bởi những người Do Thái Chính thống và Bảo thủ (trong các dạng khác nhau đáng kể) đề cập cả các quan hệ có tính chất tôn giáo cũng như dân luật. Tuy nhiên, không giống như Sharia, hiện nay không có quốc gia nào có luật pháp tuân theo Halakha một cách đầy đủ.

Ở mức độ nhỏ hơn thì lúc bấy giờ vẫn còn những khu vực trên quốc tế vận dụng luật giáo hội, nó được tuân thủ bởi những người theo Công giáo và Anh giáo, và mạng lưới hệ thống pháp lý tương tự như được sử dụng bởi Chính thống giáo Đông phương.

Tuy nhiên, luật giáo hội Kitô giáo ngày này gần như chỉ để phân xử những quan hệ tôn giáo chứ không giống như Sharia, trong đó nó tương quan tới cả dân luật ( ví dụ điển hình những quyền về gia tài, hợp đồng, công ty, hiệp hội và đền bù tổn thất ) cũng như luật hành chính .

Các bộ phận của luật[sửa|sửa mã nguồn]

Trong nghĩa rộng, những bộ phận của pháp luật hoàn toàn có thể phân loại trên cơ sở bên nào là bên có tố quyền. Một điều rất phổ cập là những ngành thực tiễn của vận dụng lao lý hoàn toàn có thể bao trùm nhiều bộ phận của pháp luật .

Bài chính: Luật tư.

Lĩnh vực của luật tư ( luật dân sự ) là mạng lưới hệ thống pháp lý tương quan đến những bộ luật kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ giữa những cá thể hay pháp nhân ( không nhà nước ) .

Luật tư hoàn toàn có thể coi như là luật dân sự lan rộng ra, nó không chỉ là mạng lưới hệ thống dân luật phổ cập ở nhiều vương quốc mà còn gồm có cả những gì có trong đời sống pháp lý của một cá thể mà không có sự chi phối can đảm và mạnh mẽ của Nhà nước như hôn nhân gia đình mái ấm gia đình, thừa kế, thương mại ( nói chung là những ngành nghề dịch vụ mà những bên liên quan thiết lập theo thỏa thuận hợp tác là chính ) .

Luật tư quốc tế là sự mở rộng của luật tư để hướng dẫn cách xử sự, giải quyết các tranh chấp giữa các cá nhân hay pháp nhân thuộc các hệ thống tư pháp khác nhau (xuyên quốc gia). Nó bao gồm cả các hợp đồng thương mại như vận đơn (để vận chuyển) và các quyền cá nhân v.v đến thừa kế tài sản.

Các thành phần quan trọng của luật tư quốc tế vẫn chưa được pháp điển hóa trong các điều khoản của các điều ước quốc tế (chẳng hạn lex situs – địa điểm thích hợp của quyền sở hữu tài sản) nhưng nói chung được công nhận tại các quốc gia và vì thế vẫn duy trì ở dạng luật tập quán.

Ví dụ : Khi ông A là người Nước Ta đi du lịch sang Hoa Kỳ, tại đây, chẳng may ông bị tai nạn thương tâm giao thông vận tải, đưa vào bệnh viện, trước khi qua đời ông di chúc miệng lại cho con trai của ông đang ở Nước Ta gia tài là 100.000 USD mà ông đang gửi ở một ngân hàng nhà nước tại Thụy Sĩ.

Như vậy lao lý của nước nào sẽ được dùng để giải quyết và xử lý di chúc này, đó là một trong rất nhiều ngành mà Luật tư quốc tế kiểm soát và điều chỉnh .Khi mà những lao lý của luật tư quốc tế khác với những luật tư vương quốc thì ở đó sống sót xích míc luật .

Bài chính: Luật công.

Trong nghĩa chung nhất thì ngành của luật công là những sắc luật trong mạng lưới hệ thống lao lý đang đề cập tới nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ giữa những tổ chức triển khai nhà nước ở những Lever khác nhau, cũng như kiểm soát và điều chỉnh những tranh chấp giữa tổ chức triển khai nhà nước với những cá thể, pháp nhân khác ( phi-nhà nước ) trong khoanh vùng phạm vi vương quốc đó.

Các tổ chức triển khai nhà nước sử dụng tố quyền để khởi kiện những cá nhân vì những vi phạm hình sự cũng như những cá thể / pháp nhân vì những vi phạm pháp luật khác. Luật công hoàn toàn có thể chia thành 3 tiểu thể loại : hiến pháp, luật hành chính và luật hình sự .

Tương tự, những cá thể / pháp nhân cũng hoàn toàn có thể khởi kiện những cơ quan, tổ chức triển khai nhà nước ( công quyền ) vì những tổn thất mà những tổ chức triển khai nhà nước đã gây ra cho họ. Nó gồm có những nền tảng trên cơ sở những lao lý, sắc luật được đưa ra vượt quá năng lực của họ hay dẫn đến những vi phạm những quyền cá thể. Hai điểm đang đề cập này thường thì được bảo vệ bởi hiến pháp của vương quốc đó .

Luật tố tụng[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính: Luật tố tụng

Luật tố tụng là ngành của lao lý kiểm soát và điều chỉnh quy trình tiến độ triển khai vấn đề pháp lý. Nó gồm có những tiến trình như ai hoàn toàn có thể có quyền đệ đơn tới tòa, đệ đơn ra tòa như thế nào, cũng như quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia tranh tụng. Luật tố tụng thường được coi như là luật ” hỗ trợ ” do nó là những bộ luật tương quan đến việc những bộ luật khác được vận dụng như thế nào.

Thông thường, nó gồm có những lao lý tố tụng dân sự và hình sự, nhưng nó hoàn toàn có thể gồm có cả luật kiểm soát và điều chỉnh bằng cứ, trong đó xác lập phương pháp như thế nào được phép sử dụng để xác nhận chứng cứ, cũng như luật tương quan đến những phương pháp khắc phục hậu quả .

Luật hình sự[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính: Luật hình sự

Khái niệm luật hình sự nói về những luật có chung đặc thù là đề ra những hình phạt riêng không liên quan gì đến nhau và nặng nề hơn thông thường nếu phạm vào. Tùy theo loại tội và thẩm quyền, sự trừng phạt ( về mặt ) hình sự gồm có tử hình, giam giữ, bị quản thúc hoặc bị phạt vạ. Những tội cổ xưa như sát nhân ( giết người ), phản quốc. v.v. luật hình sự nơi nào cũng có.

Nhưng cũng có nhiều tội ở nước này đưa vào luật hình sự mà nước khác thì không. Ngay cả trong những bộ luật đôi lúc cũng không rõ ràng về ranh giới giữa dân sự và hình sự. Luật hình sự thường được triển khai khởi tố bởi chính quyền sở tại, không giống như luật dân sự thường được thực thi khởi tố bởi người dân hay những pháp nhân khác .

Luật quốc tế[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính: Luật quốc tế.

Luật quốc tế kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ giữa những vương quốc, những thực thể quốc tế chưa rất đầy đủ, chủ quyền lãnh thổ hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ. Hay giữa những công dân của những vương quốc khác nhau cũng như giữa những tổ chức triển khai quốc tế. Hai nguồn cơ bản của luật quốc tế là những luật tập quán và những điều ước quốc tế .

Triết học pháp luật[sửa|sửa mã nguồn]

Bài chính: Triết học luật pháp

Triết học luật pháp thường được coi như là lý thuyết pháp lý. Lý thuyết pháp lý quy phạm thực chất là triết học chính trị, và đặt vấn đề là: “luật nên là gì?”, trong khi đó lý thuyết pháp lý phân tích đặt câu hỏi là “luật là gì?”. Câu trả lời theo chủ nghĩa công lợi của John Austin là luật là “những mệnh lệnh, được bảo đảm bằng sự đe dọa trừng phạt, từ một ông vua, cho những người có thói quen phục tùng”.

Mặt khác, những luật gia theo trường phái tự nhiên, như là Jean-Jacques Rousseau, chỉ ra là luật thực chất phản ánh đạo đức và những luật tự nhiên không thể thay đổi. Quan niệm “luật tự nhiên” xuất hiện trong triết học Hy Lạp cổ đại và gắn liền với khái niệm về công lý, và tái xuất trong dòng chảy văn hóa Phương Tây thông qua các tác phẩm của Thomas Aquinas.

Hugo Grotius, người sáng lập ra mạng lưới hệ thống luật tự nhiên duy lý thuần túy, lập luận rằng luật phát sinh từ đồng thời sự thôi thúc của xã hội – như Aristotle đã từng nói-và lẽ phải. Immanuel Kant tin rằng một mệnh lệnh đạo đức yên cầu pháp luật ” phải được chọn ra như thể mặc dầu chúng nên được giữ như một quy luật của tự nhiên “.

Jeremy Bentham và học trò của mình Austin, theo David Hume, tin rằng việc giống hệt ” là ” và ” nên là ” là một yếu tố. Bentham và Austin ủng hộ pháp luật thực chứng ; rằng lao lý thực sự trọn vẹn tách biệt với ” đạo đức “.

Kant cũng bị chỉ trích bởi Friedrich Nietzsche, người mà phủ nhận nguyên tắc bình đẳng, và tin rằng luật xuất phát từ ý chí hướng tới quyền lực tối cao, và không hề bị coi là ” đạo đức ” hay ” vô đạo đức “Năm 1934, Hans Kelsen, triết gia người Áo, liên tục truyền thống lịch sử thực chứng trong cuốn sách của ông, Lý thuyết Luật pháp Thuần Túy.

Kelsen tin rằng mặc dầu pháp luật tách biệt với đạo đức, nó được gán cho ” tính chuẩn mực ” ; tức là tất cả chúng ta nên tuân thủ nó. Trong khi lao lý do con người đặt ra ” là ” một lời công bố ( ví dụ như tiền phạt cho hành vi đi ngược chiều trên đước cao tốc là 500 ) ; lao lý cho tất cả chúng ta biết điều gì tất cả chúng ta ” nên ” làm.

Do vậy, mỗi mạng lưới hệ thống pháp lý hoàn toàn có thể đưa ra giả thuyết có một tiêu chuẩn cơ bản ( Grundnorm ) bắt tất cả chúng ta phải tuân theo. Đối thủ của Kelsen, Carl Schmitt, bác bỏ cả hai, chủ nghĩa thực chứng và khái niệm về nguyên tắc lao lý vì ông ta không đồng ý sự tiêu biểu vượt trội của những nguyên tắc chuẩn mực trừu tượng so với những quyết định hành động và vị thế chính trị.

Do đó, Schmitt ủng hộ lý thuyết pháp lý của sự ngoại lệ, mà phủ nhận những quy phạm pháp luật hoàn toàn có thể gồm có toàn bộ kinh nghiệm tay nghề chính trị .

 • Blackstone, William, Sir. An analysis of the laws of England: to which is prefixed an introductory discourse on the study of the law. xuất bản lần thứ 3. Buffalo, N.Y.: W.S. Hein & Co., 189 trang, 1997. (nguyên bản: Oxford: Clarendon Press, 1758) ISBN 1-57588-413-5
 • David, René, và John E. C. Brierley. Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law. xuất bản lần thứ 3. London: Stevens, 1985. ISBN 0-420-47340-8.
 • Ginsburg, Ruth B. A selective survey of English language studies on Scandinavian law. So. Hackensack, N.J.: F. B. Rothman, 53 trang, 1970. OCLC 86068
 • Glenn, H. Patrick Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law xuất bản lần thứ 2, London: Oxford University Press, 432 trang, 2004. ISBN 0-19-926088-5
 • Iuul, Stig và những người khác Scandinavian legal bibliography. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 196 trang, 1961. (series: Acta / Instituti Upsaliensis Iurisprudentiae Comparativae; 4) OCLC 2558738
 • Llewellyn, Karl N. & E. Adamson Hoebel. Cheyenne Way: Conflict & Case Law in Primitive Jurisprudence. special ed. New York City: Legal Classics Library, 374 trang, 1992. ISBN 0-8061-1855-5
 • Nielsen, Sandro. The Bilingual LSP Dictionary. Principles and Practice for Legal language. Tübingeb.: Gunter Narr Verlag, 308 trang, 1994. (series: Forum für Fachsprachen-Forschung; Bd. 24) ISBN 3-8233-4533-8
Nguồn in
Nguồn trực tiếp

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô học trường nào?

Tin liên quan

Vì sao Việt Nam đang khát nhân lực ngành tâm lý học?

khoikhxh

Ngành Quan hệ công chúng là gì? Học gì? Ra trường làm gì? –

khoikhxh

Quản trị tổ chức sự kiện và giải trí – Ban Tư vấn Tuyển sinh – Trường Đại học Phan Thiết

khoikhxh

Leave a Comment