Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ; chiến sỹ Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ; những chiến sỹ chỉ huy, nguyên chỉ huy Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên chỉ huy Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, đại diện thay mặt chỉ huy những ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương … dự Lễ kỷ niệm .

Cách đây tròn 90 năm, vào ngày 1/8/1930, nhân ngày kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống cuộc chiến tranh đế quốc, bảo vệ độc lập, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên ” Ngày quốc tế đỏ 1/8 “. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ ” Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành ” .

Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, lôi cuốn sự chăm sóc của phần đông quần chúng nhân dân, có sức cổ vũ can đảm và mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối cuộc chiến tranh xâm lược, ủng hộ trào lưu giải phóng dân tộc bản địa .

Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Ôn lại quy trình hình thành, tăng trưởng của ngành, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định chắc chắn : 90 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác làm việc tuyên giáo trở thành bộ phận không hề tách rời, luôn gắn bó thâm thúy với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc bản địa.

Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia cũng như trong sự nghiệp thay đổi, kiến thiết xây dựng, tăng trưởng và bảo vệ Tổ quốc đều có sự góp phần to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác làm việc tuyên giáo của Đảng .

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam;

Giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở.

Cùng với đó, củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Nhìn lại những góp phần to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác làm việc tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, ôn lại chặng đường khó khăn, quyết tử nhưng vô cùng vinh quang và tự hào trong 90 năm kiến thiết xây dựng, trưởng thành và tăng trưởng

Chiến sỹ Võ Văn Thưởng khẳng định chắc chắn ôn lại chặng đường đã qua để càng trân trọng quá khứ, nâng niu những thành tựu, hiệu quả mà ngành Tuyên giáo đạt được, càng khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, công lao trời biển của quản trị Hồ Chí Minh – Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại, người khai sáng và đặt nền móng cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng.

Tư tưởng của Người, mãi là ngọn đuốc soi đường để công tác làm việc tuyên giáo của Đảng không ngừng thay đổi, tăng trưởng, cung ứng nhu yếu, trách nhiệm ngày càng cao trong tình hình mới .

Đánh giá công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ bối cảnh ấy đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Để thực thi tốt trách nhiệm của Ngành trong tình hình mới, chiến sỹ Võ Văn Thưởng nhu yếu mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải ý thức rõ rằng, đối tượng người tiêu dùng của công tác làm việc tuyên giáo là con người ; nội dung, khoanh vùng phạm vi của công tác làm việc tuyên giáo trải rộng trên toàn bộ những ngành của đời sống ý thức xã hội ; mô hình công tác làm việc tuyên giáo phong phú và đa dạng và phong phú, chiêu thức công tác làm việc tuyên giáo yên cầu thâm thúy và tinh xảo trong ứng xử, chân thành trong đối thoại, sắc bén trong đấu tranh.

Do vậy, yên cầu mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải lao động cá thể thật sự trang nghiêm, khoa học, vừa phải có năng lượng tập hợp, liên kết những lực lượng làm công tác làm việc tuyên giáo to lớn và phong phú, vừa phải biết sử dụng công nghệ tiên tiến và am hiểu những cung bậc xúc cảm của con người, luôn thấm nhuần thâm thúy về thiên chức cao quý là “ đi trước, mở đường ” … ”

Chỉ như vậy, tất cả chúng ta mới đưa lý luận Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng xâm nhập vào quần chúng, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực thi thắng lợi tiềm năng, lý tưởng cao quý là thiết kế xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn ” – chiến sỹ Võ Văn Thưởng nêu rõ .

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm đã cùng ôn lại những chặng đường đã qua, phát huy truyền thống lịch sử lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo, bồi đắp thêm niềm tự hào về những góp phần to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bản địa … Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo phấn đấu, rèn luyện, quyết tâm triển khai xong xuất sắc trách nhiệm được giao. / .

Theo TTXVN

Xem thêm: Ngành y học cổ truyền là gì?

Nguồn: bcp.cdnchinhphu

Tin liên quan

Ngành Xã hội học: Học gì, học ở đâu, và cơ hội nghề nghiệp

khoikhxh

Các trường đào tạo quan hệ công chúng ở TPHCM

khoikhxh

Quan hệ công chúng và truyền thông học trường nào

khoikhxh

Leave a Comment