Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh – 45 năm đào tạo và tuyển sinh năm 2021.

Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh – 45 năm đào tạo và tuyển sinh năm 2021.

Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng ngày sau ngày miền Nam trọn vẹn giải phóng – ngày 3/1/1976. Là một cơ sở giảng dạy về nhiệm vụ Văn hóa, Nghệ thuật, tin tức và Du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở phía Nam ( Trường hiện đóng trên địa phận thành phố Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh ), đã lần lượt giảng dạy trình độ tầm trung, cao đẳng rồi đại học, sau đại học. Đến nay, Trường đã khẳng định chắc chắn là một TT giảng dạy nguồn nhân lực có tính quy tụ lớn nhất ở phía Nam .

Qua 45 năm ( 3/1/1975 – 3/1/2021 ) tăng trưởng, Đại học Văn hóa đã giảng dạy hơn 40 nghìn cán bộ thuộc 8 ngành chính : Quản lý Văn hóa, Bảo tàng học, tin tức – Thư viện, Kinh doanh xuất bản phẩm, Văn hóa dân tộc thiểu số Việt nam, Văn hóa học, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( hoàn toàn có thể xem nội dung cụ thể 8 ngành giảng dạy này tại địa chỉ : https://hcmuc.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-cac-chuyen-nganh-dao-tao-cua-truong-dai-hoc-van-hoa-tp-ho-chi-minh.html ).

Sản phẩm giảng dạy của Trường không những cung ứng rất đầy đủ, bảo vệ chất lượng nguồn nhân lực cho ngành Văn hóa và Du lịch mà còn phân phối nhu yếu nhân lực lãnh vực này cho những thiết chế văn hóa truyền thống của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, những cơ quan, những tổ chức triển khai kinh tế tài chính … từ TW đến địa phương ở những tỉnh, thành phố phía Nam.

Nhiều người học và tốt nghiệp từ nhà trường đã đảm trách những chức vụ chỉ huy ở cấp tỉnh, thành phố và Q., huyện ; làm cán bộ quản trị, cán bộ làm công tác làm việc trình độ những thiết chế văn hóa truyền thống trong và ngoài Ngành .

Năm 2021, Nhà trường liên tục tuyển sinh để đào tạo và giảng dạy những ngành và chuyên ngành trình độ đại học :

1 ). Thông tin Thư viện : 30 chỉ tiêu .

2 ). Bảo tàng học : 30 chỉ tiêu .

3 ). Du lịch : 80 chỉ tiêu .

4 ). Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành : 250 chỉ tiêu .

4.1 ). Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch : 100 chỉ tiêu .

 4.2). Chuyên ngành Quản trị du lịch:   150 chỉ tiêu.

5 ). Kinh doanh xuất bản phẩm : 30 chỉ tiêu .

6 ). Quản lý văn hóa truyền thống : 270 chỉ tiêu )

6.1 ). Chuyên ngành Quản lý hoạt động giải trí văn hóa truyền thống xã hội : 80 chỉ tiêu

6.2 ). Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa truyền thống và tăng trưởng du lịch : 30 chỉ tiêu

6.3 ). Chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ : 80 chỉ tiêu .

6.4 ). Chuyên ngành Tổ chức sự kiện văn hóa truyền thống, thể thao, du lịch : 80 chỉ tiêu .

7 ). Văn hóa học : 270 chỉ tiêu .

7.1 ). Chuyên ngành Văn hóa Nước Ta : 50 chỉ tiêu .

7.2 ). Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa truyền thống : 40 chỉ tiêu .

7.3 ). Chuyên ngành Truyền thông văn hóa truyền thống : 180 chỉ tiêu .

8). Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam:  30 chỉ tiêu.

( Có thể xem chi tiết cụ thể về : Mã tuyển sinh từng ngành / chuyên ngành ; Tổ hợp môn xét tuyển ; Mã tổng hợp môn xét tuyển ; Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào ; Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển ; Những thông tin mà thí sinh cần biết khi thi tuyển và ĐK xét tuyển sinh năm 2021 vào Trường, … trong Đề án tuyển sinh 2021 của Trường tại địa chỉ : https://hcmuc.edu.vn/de-an-tuyen-sinh-trinh-do-dai-hoc-nam-2021.html )

Xem thêm : Ngành Quản lý văn hóa ra làm gì?

Nguồn : hcmuc.

Tin liên quan

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cao nhất 25,5

khoikhxh

Top 7 Trường Đại học đào tạo Luật tốt nhất ở Hà Nội

khoikhxh

Top 3 Trường Đại học dành cho khối ngành Xã hội –

khoikhxh

Leave a Comment