Khối ngành Khoa học xã hội
Image default

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển (mã số chuyên ngành 535)

Đào tạo trình độ ĐH ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển. Sinh viên được xét cấp học bổng địa thế căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học .

1. Thời gian đào tạo ngành Chính trị học:

4 năm.

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa ngành Chính trị học:

Chương trình toàn khóa gồm 180 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần – 165 tiết)

3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp ngành Chính trị học:

Người học sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể công tác làm việc ở những vị trí :
– Chuyên viên về văn hóa truyền thống, quản trị văn hóa truyền thống ở những những tổ chức triển khai, cơ quan Đảng và Nhà nước, những tổ chức triển khai xã hội ;
– Cán bộ điều tra và nghiên cứu và giảng dạy văn hóa truyền thống trong những trường ĐH, cao đẳng, những viện điều tra và nghiên cứu .

4. Chuẩn đầu ra ngành Chính trị học:

4.1. Kiến thức

– Có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Có kỹ năng và kiến thức cơ bản trong ngành nghề dịch vụ khoa học xã hội – nhân văn, nhất là khoa học chính trị tương thích với chuyên ngành đào tạo và giảng dạy ;

– Nắm được những tri thức hầu hết về khoa học quản trị, quản trị ngành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống ;

– Có kỹ năng và kiến thức về văn hóa truyền thống Nước Ta, văn hóa truyền thống quốc tế, về quản trị văn hóa truyền thống trong những ngành nghề dịch vụ của đời sống văn hóa truyền thống xã hội .

4.2. Kỹ năng

Sau khi tốt nghiệp, người học trong bước đầu có những kĩ năng cơ bản sau :

– Có kỹ năng và kiến thức vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước vào thực tiễn công tác làm việc ;

– Có kỹ năng và kiến thức tham mưu về quản trị văn hóa truyền thống, có năng lực tổ chức triển khai, quản trị những hoạt động giải trí văn hóa truyền thống ( những sự kiện văn hóa truyền thống, tiệc tùng, tôn giáo, tín ngưỡng … ), hoạt động giải trí văn học thẩm mỹ và nghệ thuật, văn hóa truyền thống hội đồng … ;

– Có giải pháp tư duy khoa học, có năng lượng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào công tác làm việc trình độ ;

– Có khả năng học tiếp để nhận những học vị cao hơn như thạc sĩ, tiến sỹ ngành Chính trị học .

4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

– Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đường lối, chủ trương chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa truyền thống ; tích cực thiết kế xây dựng đời sống văn hóa truyền thống cho hội đồng xã hội ;

– Có tình yêu và lòng tự hào về những giá trị văn hoá dân tộc bản địa, có hiểu biết và tôn trọng những nền văn hoá khác ; có đạo đức nghề nghiệp, niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm và ý thức Giao hàng hội đồng ; có năng lực thao tác độc lập, phát minh sáng tạo .

– Có lối sống văn minh, tôn trọng người khác .

4.4. Trình độ Ngoại ngữ

Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu ( tương tự 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS ) .

4.5. Trình độ Tin học

Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng tin học văn phòng trình độ A, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác làm việc .

5. Chương trình đào tạo ngành Chính trị học@

Gồm một số môn học đặc thù sau:

5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (74 đvht):

– Xây dựng Đảng

– Pháp luật đại cương

– Chính trị học đại cương

– Xã hội học đại cương

– Dân tộc học đại cương

– Tin tức đối ngoại

– Cơ sở văn hóa truyền thống Nước Ta

– Lịch sử văn minh quốc tế

– Quản lý hành chính nhà nước

– Chính trị với quản trị xã hội

– Chính trị học Việt Nam

– …..

5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (21 đvht):

– Khoa học quản trị

– Đường lối văn hóa truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam

– Văn hóa phương Đông

– Văn hóa phương Tây

– Văn hóa chính trị

– Nghệ thuật phát biểu miệng

– …..

5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (67 đvht):

– Lý luận văn hóa

– Văn hóa mái ấm gia đình

– Văn hóa tiếp xúc

– Văn hóa dân gian Nước Ta

– Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo Nước Ta

– Văn hóa nghệ thuật và thẩm mỹ Nước Ta

– Marketing văn hóa truyền thống thẩm mỹ và nghệ thuật

– Quản lý nhà nước về văn hóa truyền thống

– Quản lý hoạt động giải trí tư tưởng văn hóa truyền thống

– Giao lưu tiếp biến văn hóa truyền thống

– Mô hình quản lý văn hóa trên thế giới

– Xây dựng văn hóa truyền thống hội đồng

– Văn hóa văn phòng và công nghiệp văn hóa truyền thống

– …..

Xem thêm : Chính trị học ra trường làm gì

Tin liên quan

Sinh viên khoa quan hệ quốc tế trường đại học Sài Gòn và đâu là điểm khác biệt | Edu2Review

khoikhxh

Ngành Quan hệ công chúng học trường nào ở TPHCM là tốt nhất?

khoikhxh

Quan hệ công chúng là gì? Công việc của một người làm quan hệ công chúng

khoikhxh

Leave a Comment